Stämmohandlingar

Här går Ann-Sofie Olding igenom verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Förbered dig genom att se på denna video innan förbundsstämman och ta gärna med frågor eller diskussionsunderlag.

Verksamhetsberättelsen finns även att läsa i sin helhet som PDF bland stämmohandlingarna och kommer även att finnas utskriven på plats.

Se inspelning där Per Hammar, auktoriserad revisor KPMG, kommenterar revisionsberättelsen för 2023.

Till inspelning (öppnas i nytt fönster)

Här laddar du ner stämmohandlingarna

Handlingarna innehåller allt som du som behöver för att förbereda dig – från ramprogram, PM, och verksamhetsberättelse. Ladda ner dokumenten och läs i lugn och ro inför stämman den 16 juni.

  1. Ramprogram 2024
  2. PM till föredragningslista 2024
  3. Förhandlingsordning
  4. Föredragningslista
  5. Verksamhetsberättelse
  6. Valberedningens förslag till punkterna 18-22
  7. Punkt 17 och 24 Propositioner
  8. Medborgarskolans Förbundsstadgar uppd 2021-06-14
  9. Reseräkning förbundsstämma