Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Musikchecken - musikundervisning i Lund

Medborgarskolan är auktoriserad anordnare av individuell musikundervisning inom Lunds kommuns kundvalssystem Musikchecken. Vi tillhandahåller undervisning i piano, fiol, gitarr och sång.

Nu kan ditt barn lära sig spela instrument hos Medborgarskolan genom Musikchecken, till samma kostnad som hos den kommunala musikskolan. Lektionerna hålls i en kreativ miljö i centrala Lund, där vi samlar vår estetiska verksamhet inom musik, teater, dans, måleri med mera.

Ämneskurserna omfattar 30 lektioner à 25 minuter under ett läsår. Undervisningen sker tillsammans med erfarna pedagoger med musikutbildning på högskolenivå. I slutet av varje termin ges även möjligheten till en liten speluppvisning, individuellt och/eller med andra instrumentelever.

Lektionerna erbjuds under en dag i veckan med möjlighet till en individuellt avtalad tid. För medföljande föräldrar finns ett pentry, med möjlighet att göra kaffe eller värma mat, där man kan vänta under lektionstid.

Till läsåret 2020/2021, med start höstterminen 2020, antar vi barn födda 2013. Musikchecken omfattar barn som är boende eller skrivna i Lunds kommun.

Varmt välkommen!

Anmälan till Musikchecken görs här >>>

Läs mer om Musikchecken här >>>

175754-playing-guitar---3000x1500-compressor.jpg

Bra att veta:
För att utvecklas behöver barnet ha ett eget instrument att öva på mellan lektionstillfällena, det kan finnas att hyra i exempelvis en musikaffärer. Material i form av notböcker, notblock med mera tillhandahålls av läraren.

Gitarr
Eleven tar med sig egen gitarr till lektionerna, nylonsträngad juniorgitarr är lämplig. Till en början hjälper läraren till att stämma instrumentet.

Piano
Eleven behöver ha tillgång till ett piano att öva på mellan lektionstillfällena. På lektionerna spelar eleven på ett fullskaligt och anslagskänsligt el-piano.