Kvinna vid dator

Här hittar du våra tolkutbildningar i Malmö och Karlstad som genomförs på semidistans. Utöver grundutbildningen kan du bli godkänd tolk genom en valideringsprocess av dina befintliga tolkkunskaper.

Grundutbildning för kontakttolk

Här hittar du våra tolkutbildningar i Malmö och Karlstad som genomförs på semidistans. Utöver grundutbildningen kan du bli godkänd tolk genom en valideringsprocess av dina befintliga tolkkunskaper.

Skicka in din ansökan

MALMÖ

Ansökningsperioden är öppen för starten i augusti 2024!
Ansök till tolkutbildningen i Malmö här!

Kontaktperson:
Tanya Tsunoda
Ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Skåne
tanya.tsunoda@medborgarskolan.se
076-1026909

KARLSTAD

KARLSTAD: Gör en intresseanmälan nedan så får du ett mejl när ansökan öppnar.

Intresseanmälan tolkutbildning Karlstad

Kontaktperson:
Åsa Karlsson,
Ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Värmland
asa.karlsson@medborgarskolan.se
054-678 02 20

FAQ - Tolkstudier i Malmö eller Karlstad

Här kan du läsa vanliga frågor och svar

Här hittar du våra tolkutbildningar i Malmö och Karlstad som genomförs på semidistans. Utöver grundutbildningen kan du bli godkänd tolk genom en valideringsprocess av dina befintliga tolkkunskaper.

Medborgarskolans ettåriga utbildning till kontakttolk sker på semidistans med vissa närträffar. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan, den före detta TÖI-utbildningen. Utöver grundutbildningen kan du bli godkänd tolk genom en valideringsprocess av dina befintliga tolkkunskaper.

Att arbeta som godkänd kontakttolk är ett spännande, ansvarsfullt och omväxlande arbete som överbygger språkbarriärer mellan människor. Beroende på vilket språk som behärskas blir man länken mellan olika personer genom att översätta den talande kommunikationen. Efter genomförd utbildning blir deltagarna professionella kontakttolkar som får uppdrag att tolka i kontakten mellan myndigheter och enskilda personer.

Antagningskrav och process till tolkutbildningen

För att gå utbildningen krävs att deltagarna har minst treårig gymnasieutbildning och mycket goda kunskaper i svenska. Efter sista ansökningsdagen blir de som uppfyller antagningskriterierna kallade till ett skriftligt förkunskapstest där svenska och tolkspråk testas. Alla som kallas till skriftligt test kallas även till muntligt förkunskapstest på svenska och tolkspråket testas. Några veckor efter testet får alla återkoppling om de har blivit antagna till utbildningen eller ej.

Distansstudier

Tolkutbildning på distans innebär att du - individuellt och flexibelt - gör dina teoretiska studier via dator eller läsplatta. Prov och språkhandledning görs på de obligatoriska närträffarna på respektive ort. Närträffar äger rum cirka en helg varannan månad, från fredag eftermiddag/kväll till söndag eftermiddag.

Validering av verksamma tolkar

Har du gått godkänd utbildning (TÖI eller MYH) som startat år 2006 eller senare har du fått ett godkänt utbildningsintyg. Finns det delar av TÖI/MYH-utbildningen som du inte klarat kan du skriva om dessa prov hos oss, alternativt ansluta till nuvarande utbildning.Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett utbildningsbevis att du är grundutbildad tolk utan att behöva gå grundutbildningen. Du ska ha väldokumenterad erfarenhet av tolkyrket, helst arbetslivserfarenhet i mer än 5 år, och gärna också gått några utbildningar men som då inte varit den grundutbildning som vi ger dvs den som står under MYH’s tillsyn.

Nästa utbildning startar i Malmö augusti 2024 – sista ansökningsdag 31 maj 2024.

Inför nästa kursstart sker förkunskapstester till kontakttolkutbildningen en månad innan - muntliga och skriftliga tester. Du som ska på förkunskapstest får en kallelse.

MALMÖ: Ansökan Grundutbildning för kontakttolk

Ansök till tolkutbildningen i Malmö här!
Malmö Ansökan validering - Word

Nästa utbildning startar i Karlstad januari 2025 - ansökan öppnar augusti 2024

Inför kursstart sker förkunskapstester till kontakttolkutbildningen - muntliga och skriftliga tester. Du som ska på förkunskapstest får en kallelse.

KARLSTAD: Gör en intresseanmälan nedan så får du ett mejl när ansökan öppnar.

Intresseanmälan tolkutbildning Karlstad

Möjlighet till validering är för närvarande stängd.

Skicka in din ansökan

MALMÖ

Ansökningsperioden är öppen för starten i augusti 2024!
Ansök till tolkutbildningen i Malmö här!

Kontaktperson:
Tanya Tsunoda
Ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Skåne
tanya.tsunoda@medborgarskolan.se
076-1026909

KARLSTAD

KARLSTAD: Gör en intresseanmälan nedan så får du ett mejl när ansökan öppnar.

Intresseanmälan tolkutbildning Karlstad

Kontaktperson:
Åsa Karlsson,
Ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Värmland
asa.karlsson@medborgarskolan.se
054-678 02 20

FAQ - Tolkstudier i Malmö eller Karlstad

Här kan du läsa vanliga frågor och svar

Tolkutbildning, grundutbildning, preparandkurs och validering

Läs vidare om "Tolkutbildningen i Malmö och Karlstad"

Tolkutbildningen i Malmö och Karlstad

Detta är en ettårig utbildning som sker på semidistans i Malmö eller Karlstad som ort för närträffar. Syftet är att utbilda kompetenta kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen inne­håller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan - före detta TÖI-utbildningen.

Läs vidare om "Validering av verksamma tolkar"

Validering av verksamma tolkar

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett utbildningsbevis att du är grundutbildad tolk utan att behöva gå grundutbildningen.

Läs vidare om "Komplettering av grundutbildningen för tolkar"

Komplettering av grundutbildningen för tolkar

Om du tidigare påbörjat den ett- eller tvååriga grundutbildningen som står under Myndigheten för yrkeshögskolans tillsyn och saknar något ämnesområde kan du, i mån av plats i ditt tolkspråk, komplettera med nedanstående delkurser i grundutbildningen.

Läs vidare om "Fereshteh överbygger språkbarriärer mellan människor!"

Fereshteh överbygger språkbarriärer mellan människor!

Medborgarskolan är alltid under ständig förändring och utveckling. Här finns succéklassiker som går i repris år efter år, men som folkbildningsaktör är det av högsta vikt att följa hur samhället förändras och hur vi kan möta de nya behov som uppstår. Idag är Medborgarskolan mycket mer än spanska klockan 18.00 på tisdagar och en bildningsaktör att räkna med inom många områden.

Läs vidare om "Passionen för arabiska gav Marita ett livsviktigt yrke som tolk"
kvinna som gått tolkutbildning

Passionen för arabiska gav Marita ett livsviktigt yrke som tolk

Hon ser sitt jobb som ett kall och ett sätt att säkerställa mänskliga rättigheter. Men kärleken för det orientaliska språket väcktes redan i tonåren. Efter att ha gått sin tolkutbildning på Medborgarskolan är Marita Roos Jönsson nu en av endast 20 auktoriserade tolkar i Sverige med specialistkompetens i sjukvårds tolkning på arabiska. En språklig brygga mellan det svenska samhället och flyktingar.

Läs vidare om "Fortbildning för verksamma tolkar"

Fortbildning för verksamma tolkar

För dig som arbetar som tolk erbjuder vi kortare fördjupningskurser som ger dig utökade verktyg för arbete inom specifika områden; skolan, sjukvården, juridiken.