Här hittar du våra tolkutbildningar i Malmö och Karlstad som genomförs på semidistans. Utöver grundutbildningen kan du bli godkänd tolk genom en valideringsprocess av dina befintliga tolkkunskaper.

Grundutbildning för kontakttolk

Skicka in din ansökan

MALMÖ
Mejla in din ansökan till tolk.malmo@medborgarskolan.se

eller med post till
Medborgarskolan Syd
Hans Michelsensgatan 6A
211 20 Malmö

Kontaktperson:
Renée Andersson,
Ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Skåne
renee.andersson@medborgarskolan.se
0760-23 61 08

KARLSTAD
Mejla in din ansökan till tolk.karlstad@medborgarskolan.se

eller med post till
Medborgarskolan Värmland-Örebro
Drottninggatan 48
652 25 Karlstad

Kontaktperson:
Åsa Karlsson,
Ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Värmland
asa.karlsson@medborgarskolan.se
054-678 02 20

FAQ

Här kan du läsa vanliga frågor och svar

Läs FAQ
Här hittar du våra tolkutbildningar i Malmö och Karlstad som genomförs på semidistans. Utöver grundutbildningen kan du bli godkänd tolk genom en valideringsprocess av dina befintliga tolkkunskaper.

Medborgarskolans ettåriga utbildning till kontakttolk sker på semidistans med vissa närträffar. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan, den före detta TÖI-utbildningen. Utöver grundutbildningen kan du bli godkänd tolk genom en valideringsprocess av dina befintliga tolkkunskaper.

Att arbeta som godkänd kontakttolk är ett spännande, ansvarsfullt och omväxlande arbete som överbygger språkbarriärer mellan människor. Beroende på vilket språk som behärskas blir man länken mellan olika personer genom att översätta den talande kommunikationen. Efter genomförd utbildning blir deltagarna professionella kontakttolkar som får uppdrag att tolka i kontakten mellan myndigheter och enskilda personer.

Antagningskrav och process till tolkutbildningen

För att gå utbildningen krävs att deltagarna har minst treårig gymnasieutbildning och mycket goda kunskaper i svenska. Efter sista ansökningsdagen blir de som uppfyller antagningskriterierna kallade till ett skriftligt förkunskapstest där svenska och tolkspråk testas. Alla som kallas till skriftligt test kallas även till muntligt förkunskapstest på svenska och tolkspråket testas. Några veckor efter testet får alla återkoppling om de har blivit antagna till utbildningen eller ej.

Distansstudier

Tolkutbildning på distans innebär att du - individuellt och flexibelt - gör dina teoretiska studier via dator eller läsplatta. Prov och språkhandledning görs på de obligatoriska närträffarna på respektive ort. Närträffar äger rum cirka en helg varannan månad, från fredag eftermiddag/kväll till söndag eftermiddag.

Validering av verksamma tolkar

Har du gått godkänd utbildning (TÖI eller MYH) som startat år 2006 eller senare har du fått ett godkänt utbildningsintyg. Finns det delar av TÖI/MYH-utbildningen som du inte klarat kan du skriva om dessa prov hos oss, alternativt ansluta till nuvarande utbildning.Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett utbildningsbevis att du är grundutbildad tolk utan att behöva gå grundutbildningen. Du ska ha väldokumenterad erfarenhet av tolkyrket, helst arbetslivserfarenhet i mer än 5 år, och gärna också gått några utbildningar men som då inte varit den grundutbildning som vi ger dvs den som står under MYH’s tillsyn.

Nästa utbildning startar i januari 2022 –
sista ansökningsdag 31 oktober 2021.

Inför nästa kursstart sker förkunskapstester till kontakttolkutbildningen en månad innan - muntliga och skriftliga tester. Du som ska på förkunskapstest får en kallelse.

Word-fil som du kan skicka in
Malmö Ansökan tolk eller validering - Word
Karlstad Ansökan tolk eller validering - Word

Med denna pdf kan du fylla i din uppgifter och mejla in den direkt

Malmö Ansökan tolk eller validering - PDF
Karlstad Ansökan tolk eller validering - PDF

Skicka in din ansökan

MALMÖ
Mejla in din ansökan till tolk.malmo@medborgarskolan.se

eller med post till
Medborgarskolan Syd
Hans Michelsensgatan 6A
211 20 Malmö

Kontaktperson:
Renée Andersson,
Ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Skåne
renee.andersson@medborgarskolan.se
0760-23 61 08

KARLSTAD
Mejla in din ansökan till tolk.karlstad@medborgarskolan.se

eller med post till
Medborgarskolan Värmland-Örebro
Drottninggatan 48
652 25 Karlstad

Kontaktperson:
Åsa Karlsson,
Ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Värmland
asa.karlsson@medborgarskolan.se
054-678 02 20

FAQ

Här kan du läsa vanliga frågor och svar

Läs FAQ

Tolkutbildning, grundutbildning, preparandkurs och validering

Läs vidare om "Tolkutbildningen i Malmö och Karlstad"

Tolkutbildningen i Malmö och Karlstad

Detta är en ettårig utbildning som sker på semidistans i Malmö eller Karlstad som ort för närträffar. Syftet är att utbilda kompetenta kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen inne­håller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan - före detta TÖI-utbildningen.

Läs vidare om "Validering av verksamma tolkar"

Validering av verksamma tolkar

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett utbildningsbevis att du är grundutbildad tolk utan att behöva gå grundutbildningen.

Läs vidare om "Komplettering av grundutbildningen för tolkar"

Komplettering av grundutbildningen för tolkar

Om du tidigare påbörjat den ett- eller tvååriga grundutbildningen som står under Myndigheten för yrkeshögskolans tillsyn och saknar något ämnesområde kan du, i mån av plats i ditt tolkspråk, komplettera med nedanstående delkurser i grundutbildningen.

Läs vidare om "Möt vår tidigare elev - Basel Al Shannag"

Möt vår tidigare elev - Basel Al Shannag

Att förstå och göra sig förstådd i kontakten med myndigheter är en avgörande faktor för människors rättssäkerhet. Därför behövs professionella tolkar som skapar lika möjligheter för alla och stärker den demokratiska processen.

Läs vidare om "Fereshteh överbygger språkbarriärer mellan människor!"

Fereshteh överbygger språkbarriärer mellan människor!

Medborgarskolan är alltid under ständig förändring och utveckling. Här finns succéklassiker som går i repris år efter år, men som folkbildningsaktör är det av högsta vikt att följa hur samhället förändras och hur vi kan möta de nya behov som uppstår. Idag är Medborgarskolan mycket mer än spanska klockan 18.00 på tisdagar och en bildningsaktör att räkna med inom många områden.

Läs vidare om "​Framtidens tolk"

​Framtidens tolk

Efter sin första tolkutbildning på Medborgarskolan startar Marita Roos Jönsson egen firma. Genom den kan hon som professionell arabisktalande tolk hjälpa utsatta personer. På sikt vill hon även göra Kammarkollegiets auktorisationsprov för att bli rätts- och/eller sjukvårdstolk. För Marita är tolkyrket framtiden - och hon är framtidens tolk.