Gå en god man-kurs hos Medborgarskolan. Vill du göra något för en medmänniska? Det finns många som behöver ditt stöd som god man. Man kan säga att en god man fungerar som den förlängda armen ute i samhället.

En god man utses av allmän domstol för att hjälpa personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Uppdraget varierar – det kan till exempel gälla en ung vuxen med funktionsvariationer som behöver hjälp att klara ekonomin, någon som fått åldersrelaterade svårigheter att klara sig i samhället, eller ett ensamkommade asylsökande barn.

Sedan den 1 januari 2015 finns ett utbildningskrav för att bli God man, som våra kurser uppfyller.

Vårt utbud inom God man

Din sökning"" visar 0 resultat i

Sortera på:

Hoppsan!

Din filtrering gav inte några träffar, vänligen justera din filtrering.

Ämnen inom ekonomi och samhälle

Utforska ämnesområde