Svenska B1 passar dig som har grundläggande kunskaper i svenska och kan använda dig av språket i vardagssituationer.

Svenska B1 är en fortsättningskurs, som ger dig fortsatta kunskaper i den svenska grammatiken, ökar ditt ordförråd och förbättrar ditt uttal. Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera.

Förkunskaper

Du kan föra enkla samtal om vardagliga händelser både i nutid och dåtid. Du kan i stora drag förstå radio- och TV-program som handlar om dagsaktuella frågor och skriva kortare texter om välbekanta ämnen.

Vårt utbud inom Svenska B1

Din sökning"" visar 10 resultat i

Sortera på:

Ämnen inom svenska

Utforska ämnesområde