Hur påverkas jag som kursledare av regeringens nedskärningar?

I dagsläget är det för tidigt att säga hur vi kommer att påverkas men vi kommer alltid att göra vårt allra bästa utifrån de förutsättningar vi får.

Du som ledare är ryggraden i verksamheten. Det är du som möter deltagarna och inspirerar och delar med dig av dina kunskaper. Det är utan tvivel du som är den viktigaste medarbetaren i Medborgarskolan.

Här kan du ta del av en gemensam information som vår och alla andra studieförbunds förbundschefer står bakom.

Läs mer