Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

AFS Interkultur

AFS arbetar för en fredligare värld genom ökad förståelse mellan människor och kulturer. De arrangerar utbytesprogram för unga människor. Kopplat till varje program finns flera moment i interkulturellt lärande.

Medborgarskolan och AFS

AFS målsättning är att lägga grunden för en livslång upplevelse av personlig utveckling. AFS vill också skapa en förståelse och ett engagemang för andra människor och kulturer. AFS samarbetar med flera aktörer inom samhället som delar samma värdegrund. Syftet är att tillsammans lära av varandra och sprida vikten av kulturmöten över gränser för en bättre värld. AFS och Medborgarskolan anordnar volontärträffar, utbildningar och möten mellan och med värdfamiljer.

AFS_SWE_LOGO_.png