Medborgarskolan samarbetar med många olika föreningar och verksamheter runt om i landet. Våra samarbeten med föreningar bygger på ideellt engagemang och ser olika ut beroende på föreningens behov, omfattning och vilja. Ofta anordnar vi studiecirklar och kulturprogram tillsammans.

Våra föreningssamarbeten gör skillnad

Medborgarskolan samarbetar med många olika föreningar och verksamheter runt om i landet. Våra samarbeten med föreningar bygger på ideellt engagemang och ser olika ut beroende på föreningens behov, omfattning och vilja. Ofta anordnar vi studiecirklar och kulturprogram tillsammans.

Möten på distans - här för att stanna

Vi kommer alltid att mötas, men på nya sätt. Nya utmaningar skapar nya möjligheter.

Medborgarskolan samarbetar med många olika föreningar och verksamheter runt om i landet. Våra samarbeten med föreningar bygger på ideellt engagemang och ser olika ut beroende på föreningens behov, omfattning och vilja. Ofta anordnar vi studiecirklar och kulturprogram tillsammans.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med utifrån era behov och förutsättningar:

  • Lokaler
  • Utbildningar
  • Marknadsföring
  • Workshops och föreläsningar
  • Material

Välkomnar olika föreningar

Vi på Medborgarskolan jobbar med alla möjliga typer av föreningar. Det handlar om att se vilka behov som finns i samhället och försöka tillgodose dem, att vara lyhörd för vad människor vill göra och se hur vi kan hjälpa till. Vi samordnar ideella krafter och eldsjälar i det lokala civilsamhället.

För oss som studieförbund är det viktigt att kunna möta individer, grupper och föreningar på era villkor och att tillsammans utveckla viktig och relevant verksamhet. Så ökar engagemanget och delaktigheten i samhället och i kulturlivet.

Stöd till nya föreningar

Vi vill också möta framväxande engagemang i nya föreningar och rörelser med öppenhet och nyfikenhet. På det sättet kan vi skapa nya stabila samarbeten och ny folkbildningsverksamhet.

Möten på distans - här för att stanna

Vi kommer alltid att mötas, men på nya sätt. Nya utmaningar skapar nya möjligheter.

Aktiespararna, Demensförbundet, Suicide Zero och många fler!

Utforska våra nationella och lokala samarbetspartners.

Till våra samarbeten

Intresserad av att starta ett samarbete? Skicka din intresseanmälan här!

Intresseanmälan för samarbeten

1. Om samarbetet

2. Dina uppgifter

Frågor? Kontakta oss