Våra samarbetspartners

Här hittar du exempel på föreningar som Medborgarskolan samarbetar med, och vad ett samarbete med oss kan innebära. Nedan finner du våra nationella samarbetspartners.

AFS Interkultur

AFS Interkultur är världens största ideella utbytesorganisation med verksamhet i mer än 55 länder. De arbetar för en fredligare värld genom ökad förståelse mellan människor och kulturer. Det gör de genom att arrangera kortare och längre utbytesprogram för gymnasieelever, som får lära känna ett nytt land genom att bo i värdfamilj och gå i skolan där.

AFS Interkultur erbjuder sina medlemmar studiecirklar och kulturprogram, som arrangeras tillsammans med Medborgarskolan.

Aktiespararna

Aktiespararna, med ca 67 000 medlemmar, är världens största medlemsorganisation för privatpersoner som sparar i aktier och fonder. De erbjuder utbildningar och rådgivning till sina medlemmar med målet att fler ska bli framgångsrika sparare.

Samarbetet mellan Medborgarskolan och Aktiespararna går ut på att ordna folkbildning för Aktiespararnas medlemmar både nationellt, regionalt och lokalt. Detta ska ske i form av studiecirklar, annan folkbildning och publika kulturprogram.

Brandmännens Riksförbund (BRF)

Brandmännens Riksförbund (BRF) är en facklig organisation med 8 800 medlemmar, som organiserar alla kategorier av brandpersonal såsom brandmän, brandbefäl och flygplatsbrandmän runt om i Sverige.

Medborgarskolan och Brandmännens riksförbund samarbetar kring folkbildningsverksamhet för Brandmännens riksförbunds medlemmar, bland annat via ett skräddarsytt utbildningspaket med kurser i föreningskunskap, styrelsearbete och arbetsrätt med mera. Det kan också handla om olika föreläsningar och att erbjuda Brandmännens riksförbunds medlemmar att ta del av Medborgarskolans ordinarie utbud.

Civilförsvarsförbundet

Samarbetet innebär bland annat att Medborgarskolan nu kan bistå att arrangera och erbjuda verksamhet inom Civilförsvarsförbundet självskyddskoncept Din trygghet.

Det ökar kompetensen hos våra kursledare och gör Medborgarskolan till en trygg plats att vara på. Kurserna inom konceptet erbjuds grupper och föreningar som redan har studiecirklar i Medborgarskolan idag, men även som enskilda satsningar i arbetet med olika målgrupper.

Civilförsvarsförbundet får medel från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap vilket gör att exempelvis ett visst antal utbildningar i krisberedskap samt förebyggande av olika typer av olyckor är kostnadsfria för deltagare och ledare.

Demensförbundet

Demensförbundet arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt. Förbundet, som har 10 400 medlemmar, driver ideell stödverksamhet i 122 lokala demensföreningar runt om i landet.

Medborgarskolan och Demensförbundet har ingått avtal om samarbete både på regional och på nationell nivå. Det handlar främst om att öka kunskapen om demenssjukdomar men också att ordna skräddarsydda studiecirklar och kulturprogram runt om i Sverige.

ELSA

ELSA Sweden är den svenska delen av ELSA, världens största internationella oberoende organisation för juriststudenter och unga jurister. Den finns i 44 länder och har över 50 000 medlemmar.

ELSA Sweden har lokalgrupper vid 7 lärosäten: Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping, Göteborg och Lund. ELSAs verksamhet grundas på visionen "A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity".

I och med samarbetet får ELSAs medlemmar tillgång till specialanpassade studiecirklar och kulturprogram arrangerade tillsammans med Medborgarskolan.

Jägarnas Riksförbund

Jägarnas Riksförbund är en ideell medlemsorganisation med anslutna avdelningar över hela landet. Organisationen arbetar brett med frågor som berör jakt och viltvård.

Medborgarskolan och Jägarnas Riksförbund ska tillsammans verka för att utbilda jägare och öka kunskap och förståelse för jakt och natur och miljö i Sverige. Parterna ska även jobba för att öka tillgängligheten och möjligheterna för ungdomar och personer med rörelsehinder att kunna jaga.

Nattvandring.nu

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Målet är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna skapas en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Nattvandring.nu samarbetar med Medborgarskolan och vår gemensamma ambition är att förstärka och stärka föräldra- och vuxenansvaret i samhället.

Naturfilmarna

Naturfilmarna är en ideell förening för personer som på olika sätt är verksamma med produktion av naturfilmer i Sverige. Föreningen ska främja skapande och visning av naturfilmer med en hög teknisk, biologisk och konstnärlig nivå.

Medborgarskolan samarbetar med Naturfilmarna bland annat inom projektet Safari Sverige. I vår verksamhet tillsammans får ungdomar komma ut i naturen och lära sig göra korta filmreportage. Filmerna samlas sedan på en digital karta över Sveriges natur.

nxtME

nxtME är en ideell organisation som erbjuder kostnadsfritt stöd och hjälp för den som varit eller är utsatt för sexuella övergrepp i barndomen och incest. Detta sker via föreläsningar, utbildningar samt opinionsbildning.

Samarbetet mellan nxtME och Medborgarskolan går ut på att hitta gemensamma arbetsformer för att verka mot övergrepp och incest genom att höja kunskapsnivån hos så många som möjligt i frågan, till exempel genom föreläsningar.

Suicide Zero

Varje år tar ungefär 1 600 människor i Sverige sitt liv. Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden.

Sucide Zero och Medborgarskolan samarbetar kring att förebygga och förhindra självmord, så kallad suicidprevention. Tillsammans sprider vi kunskap kring hur man som medmänniska kan bemöta en person som har det svårt. Det görs bland annat genom föreläsningar och utbildningen Våga fråga.

Unga Aktiesparare

Unga Aktiesparare hjälper sina medlemmar att spara och investera smart. Genom bland annat utbildningar, events och tidningar får de lära sig mer om finansmarknaden och hur man investerar. Unga Aktiesparare har ca 13 000 medlemmar och finns över hela landet.

Samarbetet med Medborgarskolan innebär att de båda organisationerna tillsammans ska ordna folkbildning för Unga Aktiesparares medlemmar. Detta sker till en början inom ramen för UA-Akademien, en två dagars utbildning som tar upp frågor kring sparande, pension, aktie- och fondkunskap med mera.

Vill ni också ha ett nationellt samarbete med oss?

Kontakta förbundskansliet så pratar vi igenom vad vi skulle kunna göra tillsammans.

Verksamhetsstrateg, biträdande förbundschef

Pernilla Lagergren

pernilla.lagergren@medborgarskolan.se018-56 95 04