Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Våra samarbetspartners

Här hittar du exempel på föreningar som Medborgarskolan samarbetar med, och vad ett samarbete med oss kan innebära. Nedan finner du våra nationella samarbetspartners.

Civilförsvarsförbundet

Samarbetet innebär bland annat att Medborgarskolan nu kan bistå att arrangera och erbjuda verksamhet inom Civilförsvarsförbundet självskyddskoncept Din trygghet.

Det ökar kompetensen hos våra kursledare och gör Medborgarskolan till en trygg plats att vara på. Kurserna inom konceptet erbjuds grupper och föreningar som redan har studiecirklar i Medborgarskolan idag, men även som enskilda satsningar i arbetet med olika målgrupper.

Civilförsvarsförbundet får medel från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap vilket gör att exempelvis ett visst antal utbildningar i krisberedskap samt förebyggande av olika typer av olyckor är kostnadsfria för deltagare och ledare.

Nattvandring.nu

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Målet är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna skapas en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Nattvandring.nu samarbetar med Medborgarskolan och vår gemensamma ambition är att förstärka och stärka föräldra- och vuxenansvaret i samhället.

Demensförbundet

Demensförbundet arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt. Förbundet, som har 10 400 medlemmar, driver ideell stödverksamhet i 122 lokala demensföreningar runt om i landet.

Medborgarskolan och Demensförbundet har ingått avtal om samarbete både på regional och på nationell nivå. Det handlar främst om att öka kunskapen om demenssjukdomar men också att ordna skräddarsydda studiecirklar och kulturprogram runt om i Sverige.

AFS Interkulturell Utbildning

AFS Interkulturell Utbildning är världens största ideella utbytesorganisation med verksamhet i mer än 55 länder. De arbetar för en fredligare värld genom ökad förståelse mellan människor och kulturer. Det gör de genom att arrangera kortare och längre utbytesprogram för gymnasieelever, som får lära känna ett nytt land genom att bo i värdfamilj och gå i skolan där.

AFS Interkulturell Utbildning erbjuder sina medlemmar studiecirklar och kulturprogram, som arrangeras tillsammans med Medborgarskolan.

ELSA

ELSA Sweden är den svenska delen av ELSA, världens största internationella oberoende organisation för juriststudenter och unga jurister. Den finns i 44 länder och har över 50 000 medlemmar.

ELSA Sweden har lokalgrupper vid 7 lärosäten: Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping, Göteborg och Lund. ELSAs verksamhet grundas på visionen "A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity".

I och med samarbetet får ELSAs medlemmar tillgång till specialanpassade studiecirklar och kulturprogram arrangerade tillsammans med Medborgarskolan.

Naturfilmarna

Naturfilmarna är en ideell förening för personer som på olika sätt är verksamma med produktion av naturfilmer i Sverige. Föreningen ska främja skapande och visning av naturfilmer med en hög teknisk, biologisk och konstnärlig nivå.

Medborgarskolan samarbetar med Naturfilmarna bland annat inom projektet Safari Sverige. I vår verksamhet tillsammans får ungdomar komma ut i naturen och lära sig göra korta filmreportage. Filmerna samlas sedan på en digital karta över Sveriges natur.

Unga Aktiesparare

Unga Aktiesparare hjälper sina medlemmar att spara och investera smart. Genom bland annat utbildningar, events och tidningar får de lära sig mer om finansmarknaden och hur man investerar. Unga Aktiesparare har ca 13 000 medlemmar och finns över hela landet.

Samarbetet med Medborgarskolan innebär att de båda organisationerna tillsammans ska ordna folkbildning för Unga Aktiesparares medlemmar. Detta sker till en början inom ramen för UA-Akademien, en två dagars utbildning som tar upp frågor kring sparande, pension, aktie- och fondkunskap med mera.

Vill ni också ha ett nationellt samarbete med oss?

Kontakta förbundskansliet så pratar vi igenom vad vi skulle kunna göra tillsammans.

Verksamhetsstrateg, biträdande förbundschef

Pernilla Lagergren

pernilla.lagergren@medborgarskolan.se018-56 95 04