8 av 10 personer med intellektuella funktionsvariationer röstar inte. Det vill vi ändra på!

Valdeltagandet hos personer med intellektuella funktionsvariationer är väldigt lågt, bara omkring 20% av de röstberättigade i den här gruppen utnyttjar sin rätt att rösta enligt en undersökning* som gjordes 1998. Sedan dess har det gjorts ytterligare en undersökning** som också visar på ett lågt valdeltagande i både den här gruppen och i grupper med andra funktionsvariationer. Varför?

Det är 33 år sedan, 1989, som lagen om omyndighetsförklaring för personer med intellektuell funktionsnedsättning upphävdes. Ändå tror många inom gruppen med intellektuella funktionsvariationer än idag att de inte får rösta – och det är inte heller ovanligt att de får just det beskedet av sina gode män.

Men brist på kunskap om rätten att rösta är inte den enda orsaken till det låga valdeltagandet. Lika vanligt är det att personer med intellektuell funktionsvariation helt enkelt inte känner till hur det går till att rösta. Eller att de avstår från att rösta för att de inte förstår det språk som politiker och de politiska partierna använder i sin information och på sina hemsidor. Informationen är sällan på klarspråk, vilket gör att den här gruppen människor får svårt att förstå innehållet i politiken.

För personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsvariation måste valinformation presenteras på ett mycket tydligt sätt, men det är inte bara de som har glädje av ett enklare språk. Politisk information på klarspråk hade varit bra för många grupper i samhället. Ändå tycks det inte vara en högt prioriterad fråga bland de politiska partierna.

-Att rösta är en av våra grundläggande rättigheter som medborgare och att alla som har rösträtt inkluderas i valet är en viktig demokratifråga. Här vill vi som studieförbund göra skillnad, säger Rebecca Wåtz, verksamhetsutvecklare på Medborgarskolan i Linköping, som själv har en son med funktionsvariation. Det är en av anledningarna till att vi, i samarbete med Heroes in Sweden (HIS), inför höstens val erbjuder föreläsningen ”Allas röster räknas”.

-Alla människor ska kunna ta del av den information som krävs för att kunna bilda sig en åsikt i valfrågan. I fokus för föreläsningen står demokrati och politik på lättförståelig svenska, säger Rebecca. Vi åker ut till olika boenden och informerar och diskuterar kring demokrati och val! Vi pratar om hur det går till och varför man ska rösta, vilka partier det finns och vad de står för. Framför allt försöker vi lyfta vad de olika partierna vill göra för just grupper med funktionsvariationer.

Föreläsningens innehåll speciellt anpassade för personer med funktionsvariation. Föreläsaren, Samah Bahlo, är initiativtagare till den ideella organisationen Heroes in Sweden, som arbetar med funktionsrätt i samhället. Samah Bahlo startade HIS som ett minne av sin son Hisham, som levde med en funktionsvariation, i samband med att han gick bort efter en livslång sjukdom år 2020.

Gabriel Björnskär, 21 år, deltagare i Glädjekällan Linköpings dagliga verksamhet.
Gabriel Björnskär

Gabriel Björnskär, som är 21 år och lever med en funktionsvariation och som får rösta för första gången i år, tycker att det är synd om inte alla röstar.

-Eftersom din röst kan vara en chans för ett parti att komma in i riksdagen, tycker jag att alla borde rösta, säger Gabriel. Jag ska rösta. Det är min chans att påverka, men jag visste inte förrän jag fick frågan nu, att det finns fler val än riksdagsvalet att rösta i.

-Men samtidigt vet jag inte riktigt vad alla partier står för eller hur jag ska göra rent praktiskt för att rösta. Det skulle jag behöva få hjälp med, säger Gabriel.

Ida Gunnarsson, 34 år, deltagare i Glädjekällan Linköpings dagliga verksamhet
Ida Gunnarsson, 34 år, deltagare i Glädjekällan Linköpings dagliga verksamhet

Ida Gunnarsson, 34 år, lever också hon med en funktionsvariation. Ida har röstat tidigare och tycker att det är viktigt att också personer med funktionsvariationer deltar i valen.

-Ja! Alla har samma värde även om man har en funktionsvariation. Det ska vara lika för alla! Jag tycker att jag förstår vad partierna vill, men jag har svårt att lita på dem. Jag är rädd att de är falska. Det är också därför jag röstar blankt en gång. Men jag kommer att rösta i höst i vilket fall, men jag vet inte vad jag ska rösta på än.

På frågan om Ida tycker att hon har all kunskap och/eller information hon behöver för att kunna göra sitt val i höst svarar hon:

-Jag har sökt information flera gånger, men tycker inte att jag hittar några svar. Jag skulle till exempel vilja veta mer om hur de vill jobba för personer med funktionsvariation. Jag undrar bland annat varför vi ska ha mindre lön än andra? Jag har knappt så det räcker månaden ut. Jag vill också ha mer information om vart skattepengarna går. På mitt gruppboende är det mycket som är trasigt på grund av att andra boende kan ha svårt att kontrollera sin ilska. Jag är rädd att det ska leda till att jag måste flytta eller att jag ska behöva betala för skadorna, säger Ida.

-Bara för att du lever med en funktionsvariation betyder det inte att ditt intresse för politik och ditt samhällsengagemang är mindre än andras, men om du inte förstår innehållet i politiken eller hur processerna går till är det svårare att uttrycka sin åsikt och flera brister gör att personer med funktionsvariationer inte alltid har likvärdiga möjligheter att praktiskt delta i politiken. Det vill vi försöka hjälpa till att ändra på med föreläsningen ”Allas röster räknas”, avslutar Rebecca Wåtz.

Källor:

*Normalisering och kategorisering: Om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning. Magnus Tideman, 2005

** Demokratistatistik Rapport 18, Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning. SCB, 2015