80 år med individen i centrum

Miljontals deltagare har tagit del av Medborgarskolans utbud sedan starten 1940. Ett utbud som har utvecklats i takt med tiden. Men grundtanken har hela tiden varit att bildning är en förutsättning för att människor ska kunna engagera sig i samhället.

- Detta är lika relevant idag när vi har falska nyheter och olika extremrörelser som hotar demokratin, säger förbundschef Ann-Sofie Olding. Bildade och allmänbildade människor är en av de största tillgångarna i en demokrati och det har vi jobbat med i 80 år.

Medborgarskolan grundades i november 1940. I början låg fokus på samhällsstudier. I en folkstyrd stat som Sverige, menade grundarna, är medborgarna helt enkelt tvungna att skaffa sig kunskap om samhällsfrågorna. Medborgarskolan skulle arbeta både för utbildning och för bildning, ”ty ingetdera kan undvaras i vårt land”.

Opolitisk organisation

Grundarna tillhörde dåvarande Högerpartiet. De slog redan från början fast att Medborgarskolan skulle vara en opolitisk ideell organisation och så är det än idag. De grundade Medborgarskolan eftersom de ansåg att det saknades ett studieförbund som fokuserade på att varje enskild individ ska ha möjlighet till utveckling utifrån sina behov och intressen.

- Vår utgångspunkt har hela tiden varit individen, säger Ann-Sofie Olding. Vi är ett humanistiskt studieförbund som sätter individen i centrum och erbjuder varje enskild människa utveckling utifrån hens behov och intressen. Det är bakgrunden till vår identitet och det som särskiljer oss från övriga studieförbund.

Ann Sofie Olding förbundschef Medborgarskolan foto Jeanette Hägglund.jpg
Ann-Sofie Olding, förbundschef på Medborgarskolan, foto Jeanette Hägglund..

Ann-Sofie Olding, förbundschef. Foto: Jeanette Hägglund.

Efterfrågan och tidsanda styr utbudet

Om grundidén är densamma så har sättet Medborgarskolan arbetar på förändrats desto mer. I början låg fokus på studiecirklar där man kunde förkovra sig i hattsömnad, värdinneskap eller räknestickans användning. Men kursutbudet har ständigt anpassats efter tidens anda och det som efterfrågas. Följaktligen hittar man exempelvis yoga, vegansk matlagning och aktiekunskap i dagens utbud.

- Det visar att vi är anpassliga och hänger med vår tid, säger Ann-Sofie Olding. Detta är en styrka hos vår organisation.

Att lära sig olika sorters hantverk har varit populärt ända sedan 1940-talet. I början för att folk ville kunna sy, snickra eller väva. Idag går man på hantverkskurser för att koppla av från en stressig vardag.

- En kurs i keramik eller silversmide är avstressande och avkopplande och ger mindfulness och det ser vi att många efterfrågar, säger Ann-Sofie.

Wagtail-3000x1500-Keramik-compressor.jpg
Händer som drejar i lera.

Mer än bara studiecirklar

Men Medborgarskolan 2020 är så mycket mer än bara studiecirklar. En tydlig trend på senare år är riktade uppdrag och olika sociala insatser på uppdrag av stat, kommun och privata aktörer.

- Vi jobbar med att skapa innanförskap, det vill säga insatser som ger människor möjlighet att bli delaktiga i samhället, skapa nätverk och bidra till en starkare demokrati, säger Ann-Sofie Olding. Här gör vi en stor och viktig insats. Det finns studier som visar att deltagande i studiecirklar leder till jobb. Särskilt glädjande är att många utlandsfödda kvinnor har hittat jobb via de nätverk studiecirkeln ger.

Fysiska mötesplatser allt viktigare

Alla studieförbund arbetar med att bredda sitt erbjudande eftersom konkurrensen på utbildningsmarknaden är så stor. Numera finns ett stort utbud av utbildningar och föreläsningar online. Och Medborgarskolan arbetar givetvis också med utveckling av det digitala utbudet. Men Ann-Sofie lyfter fram Medborgarskolans stora konkurrensfördel – gemenskapen:

- Vi erbjuder självklart digital folkbildning i viss utsträckning, men vi kan inte konkurrera med alla olika nätbaserade aktörer. Det vi däremot kan erbjuda är fysiska möten och utveckling tillsammans med andra. Det blir allt viktigare i dagens samhälle där ensamhet och medföljande psykisk ohälsa är ett stort problem. Gemenskapen hos oss är till för alla och detta att få möjlighet att ses på riktigt kan ingen nätaktör erbjuda.

Föreningssamarbeten

Ann-Sofie är övertygad om att studieförbunden har en fortsatt viktig roll att spela.

- Folkbildningen är fri och frivillig och det vill vi att den ska fortsätta att vara, säger hon. Vi, och de andra studieförbunden, gör bildningen tillgänglig för alla, oavsett resurser, bakgrund och förkunskaper. En förutsättning är dock att vi följer med vår tid i form och utbud. På så sätt kommer vi att vara fortsatt relevanta i 80 år till!

Miljontals deltagare genom åren

Under de 80 år som Medborgarskolan har verkat har miljontals deltagare fått möjlighet att lära sig något nytt i någon av alla de verksamheter som erbjudits. Utöver kurser och cirklar finns numera även förskolor, skolor, yrkesutbildningar, daglig verksamhet, kompetensutveckling och olika insatser för asylsökande och utrikes födda.

2020 ett utmanande år

Coronavirusets framfart har gjort att verksamhet har fått ställas om till digitala träffar, flytta utomhus eller anpassas på olika sätt. Mycket verksamhet har vi också ställt in, det smärtar.
- Vi kommer att ta oss igenom det här. Folkbildningen och lärandet måste fortgå. Bildning har aldrig varit viktigare, den ger framtidstro och bidrar till stabilitet i en orolig tid, säger Ann-Sofie Olding.