Navigation och trafik

Frihetskänslan på sjön med vattenskoter är helt oslagbar

När man befinner sig på öppet vatten finns det inga hinder eller begränsningar som på land, så man kan känna sig fri att röra sig och utforska utan gränser. Det lugnande ljudet av vågor är avslappnande och kan hjälpa till att minska stress och ge en känsla av lugn.

Sedan 1 maj 2022 krävs det förarbevis för vattenskoter. Vattenskotrar kan nå höga hastigheter och är kapabla att manövreras på ett sätt som kan vara farligt om de inte används korrekt. Att ha en förare med ett körkort innebär att de har visat sig ha tillräcklig kunskap och förståelse för att köra en vattenskoter på ett säkert sätt.

Sjölagen gäller även för vattenskotrar och en vattenskoterförare har samma ansvar som förare av båtar och fartyg att följa de sjövägsregler som finns och att känna till de lagar som gäller. Vattenskotrar jämställs sjörättsligt med fritidsbåtar men med undantaget att du som förare måste ha fyllt 15 år.

6 tips för en säker vattenskotertur

  1. Ha flytväst. Gäller även om du kan simma och "bara" ska på en kort tur.
  2. Ha hjälm. Vatten blir stenhårt om du välter i hög fart.
  3. Kör aldrig onykter och följ sjövägsreglerna.
  4. Använd alltid ”dödmansgrepp” på ett korrekt sätt, om du ramlar i vattnet ska motorn stängas av.
  5. Ta hänsyn till miljö och kör inte din vattenskoter inom skyddsområden.
  6. Njut av turen.

Medborgarskolan har över 30 års erfarenhet inom sjöliv och är godkänd arrangör för att genomföra utbildningar i förarbevis för vattenskoter.