Aktiviteter som bryter de äldres isoleringen

I Sävsjö och Nässjö anordnas aktiviteter för seniorer och personer på äldreboenden varje vecka bland annat i form av Hälsa för seniorer och Kultureftermiddagar. Vi har pratat med tre deltagare i senioraktiviteterna för att höra vad aktiviteterna betyder för dem.

Träffarna minskar känslan av ensamhet

- Jag är en flitig deltagare i Hälsa för seniorer och Kultureftermiddag och det som erbjuds av Medborgarskolan varje vecka. Det betyder mycket för mig, det ger både kunskap och gemenskap. Träffarna minskar känslan av ensamhet, så de är bra för välbefinnandet att det finns möjlighet till ett lärande på ett nytt sätt fast man är äldre, säger Birgitta Johansson i Sävsjö.

BJ_Savsjo
Birgitta Johansson, Sävsjö

- Om jag inte hade kunnat delta i de här aktiviteterna hade jag upplevt en fruktansvärt en tomhetskänslan - då skulle jag bli jag mer ensam. Aktiviteterna för oss seniorer är jättebra och jag tycker de ger livet en mening, avslutar Birgitta.

Gemenskapen betyder mycket

Maijt Sjöman Holmström i Sävsjö är en annan av deltagarna i senioraktiviteterna.

- Det är så underbart, jag längtar efter att få gå och känner mig mindre ensam när jag deltar. Gemenskapen betyder mycket och så får jag ju lära mig något nytt! Det finns en mening med det vår ledare, Jessica Sollie, säger och gör.

MSH_Savsjo
Maijt Sjöman Holmström uppskattar seniroverksamheten.

Det blir ett långtgående lärande, något att ta med sig hem. Träffarna ger en mening mitt i ensamheten och bryter isoleringen och ensamheten.

- Jessica, som håller i aktiviteterna, är en ros och en Ängel, som ger mening och innehåll gör så att jag inte behöver vara ensam. Det är så underbart, jag längtar efter att få gå och känner mig mindre ensam när jag deltar.

Jag deltar så ofta jag kan. Tack för att ni finns ...

- Jag deltar så ofta jag kan i ”Kropp och själ på äldre dar”, Seniorträffar och ”Lev väl på äldre dar” som hålls i Nässjö. Det ger så jättemycket social gemenskap som vi äldre och ensamma behöver komma ut och inte bli isolerade hemmasittare.

IE_Nassjo
Ingrid Ekblom tackar för att det finns seniorverksamhet.

Att träffas och få möta andra som förstår vad ensamhet är viktigt, och så får vi ju lära oss olika saker också och det är härligt att få lära sig något nytt trots att jag kommit upp i ålder, säger Ingrid Ekblom.

- Många av arrangemangen är bra forum där alla kan mötas på lika villkor. Träffarna har räddat mig, då jag hade svårt att anpassa mig till det nya livet med att flytta från huset till ett trygghetsboende. Tack för att ni finns!