Engagera dig mot kriget i Ukraina

Just nu upplever många oro på grund av kriget i Ukraina. Medborgarskolan vill möta denna oro och stå upp för demokratin – vi finns här när du vill engagera dig. För de människor som flytt från Ukraina till Sverige pågår insatser som språkkurser och olika aktiviteter. Här ser du vad som händer just nu och hur du kan vara med och hjälpa till.

Hos Medborgarskolan kan människor mötas fritt, bygga tillit och på så sätt bidra till att bygga demokratiska samhällen. Alla är välkomna till oss.

Vill du vara med och hjälpa?

Medborgarskolan har verksamhet i hela landet och kan stötta med exempelvis lokaler, utrustning, studiematerial och nätverk. Kontakta oss om du vill starta en volontärgrupp, ordna aktiviteter för nyanlända, hålla en digital föreläsning, arrangera en konsert där intäkterna går till en hjälporganisation eller liknande. Läs mer om att starta en studiecirkel, ordna ett event eller samarbeta med oss.

Om du kan tänka dig att bli kursledare i svenska, ukrainska eller leda andra kurser eller aktiviteter – kontakta ditt lokala Medborgarskolan-kontor så kan vi hjälpa tillsammans!