Navigation och trafik

Epa-ungdomar löste personalbrist hos hemtjänsten i Vilhelmina

Att ta AM-kort har gett många ungdomar en fin möjlighet att få sommarjobb i Vilhelmina - ett fantastiskt sätt att kombinera nytta med nöje.

Hemtjänsten brukar vanligtvis kämpa med personalbrist under sommarmånaderna då ordinarie personal ska ha semester. Nu är problemet löst tack vare ungdomarna med Epa eller A-traktor, som fått sommarjobb där

Ungdomar med AM-kort får ökad möjlighet att kunna ta sommarjobb speciellt de som bor på landsbygd, då bussförbindelser saknas. Då är det viktigt att kunna ta sig till jobbet utan att vara beroende av andra.

Epa-kulturen bidrar till ökad social gemenskap

Kulturen inom Epa-ungdomarna i glesbygd är också en viktig del som håller samhället mer levande och ökar den sociala gemenskapen. Det minskar utanförskap och psykisk ohälsa att kunna vara mera självständig då kollektivtrafik saknas. Det har även nyttjats Epa-traktorer under arrangemanget Midnight Light Festival i Vilhelmina, då många artister får skjuts av Epa-ungdomar för att smidigt ta sig till nöjesområdet ifrån campingen där de bor.

Unikt samarbete med polisen för ett tryggare samhälle

I Storuman 2021 var Epa-ungdomarna först i Sverige med att starta upp ett samarbete med polisen, efter ett flertal inbrott i området. Ungdomarnas uppgift var att spana, sprida trygghet och förebygga brott med sina Epa-traktorer i villaområdena. Det var från oroliga husägare som ungdomarna fick bensinpengar. Tack vare denna brottsförebyggande insats har samhället nu blivit tryggare. Nu sprids det vidare till andra kommuner där ungdomar tar efter med att köra runt, iaktta och larma om något misstänkt anas, både kvälls- och nattetid för att förebygga brott.

Vi på Medborgarskolan är stolta över att kunna erbjuda AM-kortutbildning för ungdomarna. Det innebär frihet på hjul oavsett om du har moped eller Epa, och en möjlighet att ta sig till olika aktiviteter i samhället.