Ekonomi och samhälle

”För mig är rikedom frihet”

Pengar och ekonomisk trygghet är viktigt för de flesta av oss, men vad är egentligen rikedom? Daniel Nylén från ­Unga ­aktiesparare berättar om hur du kommer i gång med ett ­lönsamt ­sparande och delar med sig om vad rikedom är – för honom.

Daniel Nylén är ­styrelseordförande i Unga aktiesparare i Västerås. Han sitter även med i Aktiespararnas styrelse och agerar som länk mellan de två nätverken.

Intresset för börsen, fonder och ­aktier växte fram under ­gymnasietiden.

– Jag upplevde att det var svårt att hitta likasinnade, vilket ledde till att jag sökte mig till Unga aktiesparare. Här utökade jag mitt nätverk och mötte andra med liknande intressen, säger Daniel.

Daniel-Nylen-980x735

Unga aktiesparare och Aktiespararna är samarbetspartners med Medborgar­skolan.

– För Unga aktiesparare brukar jag hålla i grundläggande och avancerade utbildningar i Medborgarskolans regi. Jag har även kontakten med bolag och ser till att vi har löpande evenemang. Samarbetet med Medborgarskolan fungerar bra och det är värdefullt att få tillgång till bra lokaler, säger Daniel.

Efter flera ”goda” år med låg ­inflation och låg ränta är vi nu inne i en ­period med ökade priser på varor och ­tjänster. För många kan det vara svårt att spara något alls, men till den som har möjlighet och ett intresse av att komma i gång med ett lönsamt sparande, har Daniel några tips.

– Jag brukar alltid ­rekommendera att ha en buffert innan du placerar dina pengar. Ett riktmärke kan vara att försöka spara tio procent av din lön, efter skatt. Hur stor buffert du kan ha beror självklart på vilken situation du är i, ­exempelvis om du har barn, bor i hus eller hyresrätt.

– När du har fått ihop en buffert kan du börja med att placera dina pengar och då rekommenderas ett investeringssparkonto. Tänk på att du bör kunna avsätta pengarna i minst tre år. Sedan är det viktigt att hålla dig till planen och att inte dras med och sälja dina andelar så fort det blir lite svajigt på marknaden, säger Daniel.

Han rekommenderar vidare att ha ett regelbundet månadssparande och att tänka långsiktigt, att köpa i toppar och dalar och att sprida ut risken genom att inte spara allt i en och samma fond.

– Satsa inte allt på ett och samma kort. Chansen för att lyckas ökar när du investerar i flera olika aktier och fonder som styrs av olika marknader, inom olika branscher.

Daniel påpekar dock att placering i aktier och fonder inte alltid är rätt väg att gå, eftersom det aldrig finns några garantier att aktiekurser ­eller fond­andelsvärden stiger. Men för sparande som är på längre sikt än tre år har historien visat att aktie- och ­fondsparande ger en bättre värdestegring.

Vad får aktiekurserna att stiga?

- Aktiekurserna stiger när vi ­förvän­tar oss att bolagens vinster kommer att öka mer i framtiden. Enkelt sagt kan man säga att när människor förvän­tar sig att ett företag ska växa och bli mer lönsamma, så kommer det att återspegla aktiekursen, förklarar ­Daniel.

Ränta-på-ränta effekten är bra att känna till som sparare.

- Den är så viktig att Albert Einstein lär ha kallat den för ”Världens åttonde underverk”. Ränta på ränta-effekten innebär att ett relativt litet belopp kan växa till ett stort belopp tack vare flera år av avkastning. Man kan säga att man får avkastning på avkastningen under flera års tid.

Daniel ger exempel:

- Ett årligt sparande på 1 000 kronor, som ger en avkastning på tio procent per år i 30 år, har ökat till 181 000 kronor. Det vill säga: De 30 000 kronorna som sparats, har ökats sex gånger av det sparade beloppet tack vare ränta på ränta-effekten. Häftigt!

Avkastningen tio procent är inte slump­mässigt vald, utan är den genom­snittliga ökningen på Stock­holms­börsen under många år.

Hur lång tid kan det ta att bli miljonär?

- Det är en svår fråga att svara på då den beror på flera olika saker, som om ett större belopp placeras i ­fonder ­eller aktier vid ett tillfälle, eller om det handlar om regelbundet ­sparande månadsvis. Ju mer pengar du har möjlighet att placera varje månad och ju högre avkastning du lyckas få, desto kortare tid tar det, säger Daniel.

- Om du exempelvis sparar 1 000 kronor varje månad i fonder eller ­aktier, som ger samma avkastning som Stockholmsbörsen i genomsnitt gett under många år, tar det cirka 25 år. Om du sparar 2 000 kronor varje månad på samma sätt, tar det cirka 17 år. Om du vill bli miljonär inom 10 år så behöver du spara 5 000 kronor varje månad.

”Pengar kan vara en möjliggörare, men är inte ett mål i sig”

Vad är rikedom för dig?

– För mig är rikedom att kunna göra vad jag vill, när jag vill. Rikedom handlar för mig om en frihetskänsla. Att ha pengar så att jag kan göra vad jag vill eller så kan det handla om att ha ett jobb som ger en frihetskänsla. Pengar kan vara en möjliggörare, men är inte ett mål i sig, säger Daniel.

TEXT: REBECCA HAGMAN