Språk

Gröna Rum – Gemenskap, språkträning och integration

Gröna Rum tar emot utrikesfödda kvinnor som av olika anledningar inte har kunnat lära sig det svenska språket. Genom arbetsträning i en grön och trygg miljö, kan kvinnorna lära sig språket i sin egen takt.

Gröna Rum håller till i Uppsala. Här får utrikesfödda kvinnor ta hand om växter, vilket är en del i arbetsträningen som skapar möjlighet till ett första steg ut i arbete.

Gröna Rum startades som ett projekt i januari 2022 och bedrivs av Medborgarskolan, på uppdrag av Uppsala kommun.

Genom ett samarbete med Blomstergrossisten AB i Uppsala, tar Gröna Rum hand om blommor som inte längre kan säljas till butiker. Växterna får kärlek och börjar blomstra igen. De placeras sedan ut hos kunder som vill vara med och göra skillnad. Kvinnorna som arbetstränar kommer sedan ut till företagen för att ta hand om växterna.

Utöver språkträningen och växterna, ägnas mycket tid till att ge kvinnorna kunskap kring saker som är viktiga för att de ska kunna skapa sig en plattform i Sverige.

- Vi har sett att Gröna Rum fungerar och bidrar till integration i samhället. Det går bra för våra deltagare, vilket är så roligt att se, säger Lovisa Orsberg, verksamhetsutvecklare på Gröna Rum.

I början av februari 2023 startades ännu en verksamhet inom Gröna Rum, på uppdrag av Uppsala kommun. Verksamheten Gröna Rum Hälsa kommer att hålla till i Gränbyskolans hemkunskapslokaler, där utrikesfödda kvinnor ges möjlighet till språkträning. Fokus ligger på mat, hälsa, natur och att lära sig samhällsnyttiga frågor.

För frågor om om Gröna Rum och samarbete, kontakta:
Lovisa Orsberg, Verksamhetsutvecklare
lovisa.orsberg@medborgarskolan.se