Kullerbyttor och upptäckarglädje på förskolan

Att Medborgarskolans verksamhet handlar om bildning och livslångt lärande är nog ingen som missat, men känner du till att Medborgarskolan dessutom är huvudman för hela åtta stycken förskolor, spridda över vårt avlånga land? En av dessa heter Kullerbyttan och ligger i Säffle. På Kullerbyttan går 46 barn i åldrarna 1-6 år, uppdelade i 3 olika avdelningar: Jordgubben, Hallonet och Smultronet.

Som namnet avslöjar litegrann så har förskolan Kullerbyttan en rörelse- och hälsoprofil, med mycket utomhusvistelse och vällagad, ekologisk mat som lagas på plats av förskolans egen kokerska. Flera gånger i veckan är barn och personal ute på olika äventyr tillsammans och upptäcker nya saker. Man åker skidor, hoppar studsmatta, besöker badhuset och en massa andra roliga saker som ger nya kunskaper och minnen för livet.

– Vi har tre lådcyklar vilket gör att vi kan ta med en hel avdelning ut på en gång. De små orkar inte gå så långt så då tar vi cyklarna till skogen eller affären. Barnen har olika hemförhållanden och är från olika kulturer och alla är inte vana att vistas i naturen eller ens cykla så det brukar vara mycket uppskattat, säger Emily Korstanje som sedan fyra år tillbaka är rektor på Kullerbyttan.

Lekfullhet och upptäckarglädje i utomhusmiljö gynnar såväl den motoriska utvecklingen som övriga hälsoaspekter vilket går precis i linje med förskolans profil. Orientering, trafikkunskap och miljökunskap kommer in naturligt när Kullerbyttan drar ut på sina upptäcktsfärder.

– Dessutom stimulerar naturen till samarbeten och ger automatisk återhämtning eftersom bullret från inomhusmiljön försvinner, påpekar Emily.

Kvalitetssäkring och modern dokumentation skapar trygghet för alla parter

Värdegrunden som förskolans arbete bygger på består av fyra hörnstenar: Individen i centrum, utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.

– Dessa fyra punkter implementeras dagligen i verksamheten och genomsyrar så gott som allt vi gör. Dessutom utvärderas verksamheten årligen och vi jobbar med vår målsättning och kvalitetssäkring, för att veta att vi håller rätt kurs, säger Emily.

Men det är inte bara barnen och personalen som ska känna sig trygga med förskolans arbete utan även föräldrarna. Kullerbyttan arbetar därför med kontinuerliga samtal med föräldrar och har dessutom slutna grupper på Facebook för varje avdelning. Där postar man inlägg två gånger per dag med bilder och kommunikation kring barnens aktiviteter.

För en tid sedan deltog Kullerbyttan i de så kallade skräpplockardagarna och efter det ville man tacka alla barn som deltagit med något speciellt. Då fick de se en specialinspelad digital minikonsert med gruppen Panetoz via Facebook och det var en härlig upplevelse - som verkligen stimulerade till rörelse, för både stora och små!