En leende pojke i köket med ägg

Medborgarskolan är huvudman för åtta förskolor. De ligger i olika landsändar och har olika profil, men gemensamt för dem alla är att de inte är vinstdrivande.

Medborgarskolans förskolor

Medborgarskolan är huvudman för åtta förskolor. De ligger i olika landsändar och har olika profil, men gemensamt för dem alla är att de inte är vinstdrivande.

Medborgarskolan är huvudman för åtta förskolor. De ligger i olika landsändar och har olika profil, men gemensamt för dem alla är att de inte är vinstdrivande.

Arbetet i Medborgarskolans förskolor bygger på vår humanistiska värdegrund med fyra kärnvärden:

  • individen i centrum
  • utveckling i samverkan
  • ömsesidig respekt
  • kunskapens egenvärde

Våra förskolor

Läs vidare om "Dackebackens musikförskola"
Barn som spelar trumpet

Dackebackens musikförskola

Dackebackens musikförskola ligger nära centrum i Växjö. Vi följer läroplanen men kombinerar den med mycket musik, rörelse och skapande i olika former som hjälper barnen att utveckla sitt språk och andra färdigheter. Alla avdelningar har utbildade pedagoger och vi lyssnar in varje barns behov och intressen. Vi vill att varje barn som lämnar vår förskola ska vara så väl förberedd till förskoleklass som möjligt, både i kunskap och självkänsla.

Läs vidare om "Franska förskolan"

Franska förskolan

Vill du ge ditt barn det franska språket från tidig ålder? Genom lekar, samtal, samlingar, sånger och barnlitteratur tränar vi franska språket genom hela förskoledagen. Vi följer svensk läroplan. Vi stimulerar barnens språkutveckling och lägger grunden för barnens kommunikativa förmåga genom samspel på ett lekfullt sätt.

Läs vidare om "Förskolan Blå Musslan"

Förskolan Blå Musslan

Blå Musslan ligger i Stora Höga utanför Stenungsund och är en förskola med allmän inriktning. Fokus ligger på att barnen ska känna sig trygga, harmoniska och glada och barnens språk och begrepp byggs upp på ett lustfyllt sätt.

Läs vidare om "Förskolan Grenen"

Förskolan Grenen

Förskolan Grenen ligger mitt i Trädgårdsgärdet i Angered, ett rofyllt läge med skog och ängar som närmaste grannar. Vår målsättning är att stimulera barnens språkutveckling i svenska och lägga grunden för barnens kommunikativa förmåga genom samspel på ett lekfullt sätt.

Läs vidare om "Kullerbyttan i Säffle"

Kullerbyttan i Säffle

Förskolan Kullerbyttan ligger centralt i Säffle och vår profil är rörelse och hälsa. Vi följer samma läroplan och maxtaxa som alla andra förskolor. Verksamheten bedrivs genom lekfulla pedagogiska former. Förskolan har hög personaltäthet vilket gör att barn och vårdnadshavare alltid sätts i första rummet. Vi gör ofta utflykter till skogen, badhuset eller går på teater, men ser också till att hålla oss på hemmaplan där vi sköter om vår egna kompost, pysslar och leker. Hälsa innebär för oss även bra och näringsrik mat. I vårt egna kök lagas all mat från grunden av ekologiska och närproducerade råvaror.

Läs vidare om "Montessoriförskolan Solstrålen"

Montessoriförskolan Solstrålen

Solstrålen i Jonsered utanför Göteborg är en förskola med Montessoriprofil. Montessoripedagogiken innebär att varje barn sätts i centrum och visas respekt för sina unika behov och förutsättningar.

Läs vidare om "Musikförskolan Do Re Mi"

Musikförskolan Do Re Mi

Musikförskolan Do Re Mi är en musikförskola belägen i Eriksbo i norra Göteborg. Här väcks och stimuleras barnens musikintresse och musikkänslan byggs upp på ett enkelt och naturligt sätt. Musiken stärker självkänslan och underlättar språkinlärningen samtidigt som barnen har roligt.

Läs vidare om "Nyckelpigans förskola"

Nyckelpigans förskola

På Nyckelpigan i Mellbystrand utanför Laholm löper kulturaktiviteterna som en röd tråd genom verksamheten. I leken och i mötet med andra stimuleras barnens naturliga nyfikenhet och förmåga att skapa och uttrycka känslor.