Ekonomi och samhälle

Med kunskap och ­övning ökar tryggheten vid kriser

Har du koll på vad som är ditt ansvar vid ett större elavbrott, skogsbrand eller i värsta fall en väpnad konflikt. Vet du vad du ska göra, och vet du hur du förväntas och kan bidra till totalförsvaret?

Vi har pratat med Göran Fogelstöm som är verksamhetsansvarig vid Civilförsvarsförbundet i Örebro län. Görans engagemang började som medlem i Frivilliga resurs­gruppen (FRG), ett engagemang som övergick till en projektanställning på Civilförsvars­förbundet och nu jobbar han heltid med att höja totalförsvarsförmågan och bland annat stärka människors kunnande om krisberedskap. Som en del i detta arrangeras Krisberedskapsdagen i Örebro och inleder den rikstäckande Beredskapsveckan som initierats av Myndigheten för samhällsberedskap.

Det förändrade världsläget har ökat intresset för frågor som rör såväl total- som civilförsvaret och många människor bottnar i sina grundvärderingar och söker möjlig­heter att hjälpa till berättar Göran. De ser en ­ökning med 40-50 procent av personer som vill ­engagera sig i bland annat Frivilliga resursgruppen (FRG) som hjälper till vid samhällsstörningar där inte kommunen räcker till. Han menar också att allvaret i det ­frivilliga engagemanget har ökat dramatiskt under senare tid, eftersom de inte bara förväntas hjälpa till vid till exempel skogsbränder utan också vid en väpnad konflikt, dvs krig. En viktig del av ­Civilförsvarsförbundets verksamhet är därför att utbilda medlemmarna inom ett flertal områden för att klara av de påfrestningar som det kan betyda att agera i en krissituation, såväl i mötet med människor i kris som att organisera en insats.

Under krisberedskapsdagen erbjuds flera föreläsningar och workshops liksom utställningar. Dagen anordnas av Civilförsvarsförbundet i samarbete med Medborgarskolan och syftar till att öka medvetenheten om krisberedskap och hur man kan förbereda sig för olika typer av kriser. Instruktörer inom säkerhet, första hjälpen, krisberedskap med mera kommer att finnas på plats.

Varmt välkommen att engagera dig och/eller få kunskap som ökar din och dina medmänni­skors säkerhet i händelse av kris.

Text: Helena Vincent Foto: Christian Lindell