Nattvandring för en tryggare stad

Inom Medborgarskolan samarbetar vi på flera orter med organisationer som nattvandrar för att skapa en tryggare och lugnare miljö för ungdomar när de rör sig ute på kvällar och nätter.

Nattvandringarna bidrar till att det finns vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet i miljöer som annars kan upplevas otrygga. Det är vuxna som lyssnar och ser ungdomarna, som bryr sig och som kan ge stöd och hjälp när det behövs. Närvaron av nattvandrare bidrar också till att förebygga kriminalitet, minska skadegörelse, våld och drogmissbruk. All de olika organisationerna inom nattvandring har samma mål; att värna om ungdomars bästa på ungdomars villkor och de samverkar bl.a. med polis, kommun och andra aktörer.

Nattvandringar_besk
Susanne Hanning-Svensson regionansvarig (region öst) för Nattvandrarna Sverige och Tomas Svensson, en nattvandrare inom Nattvandrarna Sverige på besök hos Medborgarskolan Linköping och Nattvandra.nu

- Helt ärligt så är inte klädsel eller färg på jacka väsentligt. Jag tycker jag att ni på Medborgarskolan gör ett fint arbete och en viktig insats genom att bjuda in olika samhällsaktörer och ideella organisation med syfte om att hitta olika samverkansmöjligheter, säger Susanne Hanning-Svensson, regionansvarig för region öst, Nattvandrarna Sverige, som var på besök när Medborgarskolan Linköping och deras samarbetspartner Nattvandring.nu hade möte med kommun och polis.

- Vi arbetar för allas säkerhet och trygghet. Vi rör oss i alla miljöer där barn, unga vuxna och äldre finns, säger Christina Jönsson FRG/Olofströms civilförsvarsförening som samarbetar med Medborgarskolan i Olofström och Karlskrona.

nattvandra.jpeg
Nattvandrare från FRG/Olofströms civilförsvarsförening