Kropp och hälsa

Utvecklande samtal med samtalscoacher

Idag finns flera nätverk för kring barns, ungdomars och unga vuxnas mående och utveckling. Men även vuxna och äldre behöver någon att prata med. Därför erbjuder Medborgarskolan utvecklande samtal på distans med samtalscoacherna Lil Sundberg och Annica Blomström.

I februari börjar Lil och Annica med samtalsgrupper som fortsätter under sex veckor. Samtalen är på distans och utgår från deltagarnas tankar och önskemål om vad de har ett behov att prata om.

- Vi börjar varje samtal med att scanna av vad deltagarna vill ha ut av kvällens samtal. Utifrån det bygger vi vidare samtalen plus att vi lägger in eget material och frågor som hjälper dem att hitta sin lösning. Varje träff avslutas med en frågeställning om vi uppnått deras mål för träffen.

Grundtanken är att alla behöver bli sedda, lyssnade på och att bli bemötta med respekt för de tankar och känslor vi har. Därför ser både Annica och Lil vikten av att kunna lyfta det i grupp.

- I samtalsgruppen kan man utifrån sin egen förmåga möta andra på en gemensam plats, så “naket” och öppet som man själv vågar, och utan prestation. Vi använder oss av guidade öppna frågor som gagnar ämnet som deltagarna har valt att ta upp.

Inför varje samtal går de igenom nuläget och vad varje person känner att den behöver för att känna sig nöjd efter samtalet. För att känna trygghet och kunna öppna inför andra skriver alla på ett tystnadspliktsdokument. Självklart följs även GDPR-lagen. Det ska också poängteras att förutom gruppträffarna erbjuds även ett personligt coachingsamtal under kursperioden.

Annica och Lil har båda genomgått en inre resa där de genom samtal med varandra och olika kurser/utbildningar hjälpt dem framåt. De vill nu bidra till att andra människor utvecklas och får ny kunskap och lärdom.

- I våra egna inre resor har vi själva saknat en plattform där man enklare kan träffa andra personer som vill ha fördjupande samtal. Vi ser också ett ökande behov i vårt samhälle idag, i alla åldrar, av att få prata med varandra och att bli sedd och lyssnad på. Vi har alla kraften och svaren inom oss att lösa det som tynger oss men vi kan behöva ett “lyssnande öra” som belyser och vägleder oss mot “rätt väg”.

Annica och Lil har över 40 års samlad yrkeserfarenhet av att arbeta med människor och personlig utveckling. De har en gedigen kunskap och vana i att möta och bemöta människor i svåra situationer och samtal. Dessutom har båda läst till coacher och fått verktyg för att arbeta med personlig utveckling, KBT och ACT, MI, mental träning, egna mönster, vilka normer och värderingar som finns, självkänsla, beroenden, rädslor, ångest, självskadebeteenden, skuld, skam och stress.

Några råd till de som tyngs av ett problem

  • Våga ta hjälp och satsa på dig själv.
  • Förhoppningsvis har man möjlighet att prata med sin familj eller vänner men ibland vill man inte belasta dem med de tankar och problem av olika anledningar. Då kan en samtalsgrupp vara en bra och smart lösning.
  • Mår man väldigt dåligt så är det viktigt att söka sig till professionell vård. I väntan på att få komma dit så kan vi erbjuda en plats/plattform under tiden.
  • Kom ihåg att det är i motvind en drake lyfter.