Demokratin ska värnas varje dag

Medborgarskolan har skrivit under deklarationen för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år.

Vår demokrati är värd att värna varje dag. Det här gör Medborgarskolan för att bidra till en stark demokrati:

  • Vi verkar för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet.
  • Vi arbetar för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin.
  • Vi vill bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år. Den syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick. Den ska uppmuntra till att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år. Det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

Läs mer och se film