En lärare håller i en föreläsning
Distanskurs

Aktivt Föräldraskap (DIGITALT) - Att vårda dina relationer har aldrig varit viktigare

Ort
Distans
Startdatum
29 Sep 2021
Tid
18:00-20:15
Dagar
Onsdagar
Antal tillfällen
6 st
Ledare
Linda Häggkvist
Nummer
53985
Pris
250 kr

Om arrangemanget

Kursen Aktivt Föräldraskap har hjälpt tusentals svenska familjer att bygga starkare relationer och hitta mer kraft, glädje och samarbete i vardagen. Nu finns den också som digitalkurs för att du ska kunna utveckla ditt föräldraskap här och nu, utan att behöva träffas fysiskt.

Aktivt Föräldraskap - Att vårda dina relationer har aldrig varit viktigare

 
Med kursen Aktivt Föräldraskap får du hjälp att minska konflikterna, förbättra kommunikationen, öka glädjen, gemenskapen och samarbetet i hemmet från dag ett.

Är du nyfiken på att se vilken skillnad Aktivt Föräldraskap kan göra för dig och din familj?

Denna utbildning är skapad för dig som vill bygga en starkare relation till de förskolebarn och skolbarn du lever eller arbetar med. Kursen in-troducerar dig till det speciella förhållningssätt som genomsyrar alla Familjeakademins utbildningar och som hjälpt hundratusentals familjer att minska konflikterna, förbättra kommunikationen och öka glädjen och samarbetet i hemmet.

Ett förhållningssätt som bygger på likvärdighet, ömsesidig respekt och att stärka självkänslan hos både barn som vuxna. Det är ett förhållningssätt som skapar nära, goda relationer.

I en trygg och uppmuntrande miljö får du möj-lighet att möta dig själv, finna dina unika svar på de utmaningar du möter i vardagen och rustas med modeller för att förstå både dig själv och ditt barn samt kraftfulla färdigheter för att börja skapa det liv och de relationer du verk-ligen vill ha i ditt liv.

Kursmål Aktivt Föräldraskap

Syftet med kursen Aktivt Föräldraskap, är att öka medvetenheten och förstå-elsen både för dig själv och ditt barn samt förståelsen för vad ni vill och vad ni behöver. Målet är att du skall hitta den du är och vill vara som förälder, att du skall finna trygghet i den du är och bli mindre beroende av omgivningens på-tryckningar och åsikter. Målet är en smidigare vardag där du har både model-ler och färdigheter som hjälp och stöd i ditt föräldraskap och som människa.

Upplägg

Kursen består av 12 kurstimmar, 6 tillfällen a 2 timmar. Kursen varvar teori, filmklipp, dialog, reflektionstid och erfarenhetsutbyte.

För vem

Denna föräldrakurs är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap/vux-enskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till ditt barn.

Ur innehållet

• Syftet med föräldraskapet

• Ledarstilar

• Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i föräldraskapet

• Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad

• Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbets-förmåga

• Hur vi kan förstå vårt eget och barnets beteende utifrån existentiella behov

• Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap

• Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra

• Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet

• Kommunikationsfärdigheter

• Problemlösning

• Att skapa gemenskap och tillhörighet i familjen

Kursstart: Onsdag den 15 september

Tid: 18:00 - 20:15

Plats: Vid din dator, mobil eller surfplatta - Sista anmälningdag är den 25 augusti. När du anmält dig får du ett mail med din inloggningslänk!

Kostnad: 250 kr, studiematerial ingår i kursen och skickas till din hemadress!

Pris

Deltagaravgift: 250 kr

Summa: 250 kr

Utforska ett ämnesområde