Ort
Karlstad
Startdatum
22 Okt 2022
Tid
09:00-16:30
Dagar
Lör, Sön
Antal tillfällen
2 st
Nummer
60229
Pris
4 950 kr

Om arrangemanget

Kravet om att inneha förarbevis för vattenskoter träder ikraft 1 maj 2022. Ta ditt förarbevis för vattenskoter hos oss på Medborgarskolan som har över 30 års erfarenhet inom sjöliv. Praktik delen gör du i Karlstad under Maj eller Juni 2023. Vattenskoter, flytväst och kursmaterial ingår.

Medborgarskolan är godkänd arrangör för att genomföra utbildningar i förarbevis för vattenskoter.
Du får såväl bred som djup kunskap som gör dig tryggare när du är ute med din vattenskoter.

INNEHÅLL
Utöver förarbeviset ger kursen även grundläggande kunskaper i sjövett, navigation, sjökortets uppbyggnad, symboler och förkortningar, miljö och djurliv, våghantering, säkerhet, hänsyn och ansvar. Du får såväl bred som djup kunskap som gör dig tryggare när du är ute med din vattenskoter.

En vattenskoter kräver att man vet hur den hanteras i både hög och låg fart, hur du gör snabba undanmanövrar, lägger till på ett säkert sätt, väjer för föremål i vattnet och mycket mer.
Kursen genomförs enligt Transportstyrelsens föreskrifter för Förarbevis Vattenskoter.
UPPLÄGG
Teorilektioner:
Lärarledda teorilektioner Lördag och Söndag 22-23 Oktober kl. 09:00-16:30. Kursen håller ett relativt högt tempo.

Dag 1: 6 tim Lärarledd – Plats 09:00-16:30 (1 timme 30 min lunch och paus)
Dag 2: 5 tim Lärarledd – Plats 09:00-15:30 (1 timme 30 min lunch och paus)

Examination teori:  
Examinationen anordnas i anslutning till sista kurstillfället ca 15:30-16:30.
Uppvisande av giltig legitimation krävs.
Praktiska momenten: 
Den praktiska delen är ett tillfälle på 4 timmar och kommer ordnas separat under Maj eller Juni 2023 i Karlstad. 

Vi startar med en säkerhetsgenomgång av vattenskotern samt den egna personliga utrustningen. Här övar vi körteknik och manövrering i hög och låg fart. Vi förevisar sjösättning och upptagning samt hur vi hanterar vattenskotern på begränsad yta tex när du ska lägga till vid en brygga.

Målet är att du efter avslutad kurs skall känna dig trygg och ha en större förståelse för olika situationer som kan uppstå samt upptäcka och hantera risker.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper men du måste ha fyllt 15 år för att få påbörja Förarbevis Vattenskoter.

KURSLEDARE
Robert Selling är uppväxt med sjön, fiske och båtar, intresset för sjön och båtar har följt med upp i vuxen ålder och sedan 12 år tillbaka är Robert frivillig inom Sjöräddningssällskapet.

Alla Medborgarskolans ledare utbildas löpande för att hålla sig uppdaterade av vad som händer inom ämnesområdet samt har pedagogisk utbildning så att du som deltagare får ut så mycket som möjligt av kursen.

KURSMATERIAL/UTRUSTNING
Vi tillhandhåller moderna vattenskotrar, flytväst och kursmaterial. Kursmaterial delas ut vid första kurstillfället.


Har du egen utrustning i form av flytväst så kan du ta med det till den praktiska momenten.
- Vid kyla under 10 grader krävs torrdräkt för att få genomföra utbildningen, och du som deltagare behöver ha med dig detta till den praktiska momenten.
- Ta med kläder efter väder och extra ombyte till den praktiska momenten.

BRA ATT VETA
Efter genomförd teoriutbildning genomförs en skriftlig examination. Möjlighet till muntligt/enskilt prov ges till deltagare med läs- och skrivsvårigheter. I kursavgiften ingår ett teoriprov. Eventuell omprovskostnad tillkommer med 250:- Uppvisande av giltig legitimation krävs.

För att du ska bli godkänd på kursen och behörig att söka ut ett förarbevis krävs närvaro och deltagande i samtliga delmoment.

Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från Medborgarskolan. 

Ort

Medborgarskolan Karlstad Fanfaren

Gustaf Anders Gata 7B, Karlstad

Visa på karta

Pris

Deltagaravgift: 4 950 kr

Summa: 4 950 kr

Utforska ett ämnesområde