Ort
Distans
Startdatum
5 Feb 2024
Tid
19:30-21:00
Dagar
Måndagar
Antal tillfällen
10 st
Ledare
Chiara Martinetti
Nummer
54611
Pris
2 400 kr

Om arrangemanget

En nybörjarkurs i italienska för absoluta nybörjare.

Distans i realtid är en kurs som pågår i realtid via en digital plattform. Kursledare och kursdeltagare interagerar med varandra i realtid via den digitala plattformen. För en distanskurs i realtid finns alltid ett bestämt start- och slutdatum, bestämd tid för start och sluttid i den digitala plattformen och ett fastställt antal kurstimmar.

För att kunna följa kursen behöver du en dator/Ipad/mobiltelefon med kamera och mikrofon samt internetuppkoppling.

Innehåll

Kursen ger baskunskaper i uttal, grammatik och ordförråd. Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera.
- presentationer
- berätta om dig själv
- att tycka om
- frågeord, ställa frågor: fråga efter vägen, frågor utan frågeord

Förkunskaper

Inga förkunskaper i italienska krävs.

Kurslitteratur

Information om kursbok kommer på kallelsen.

Kursledare

De flesta av våra lärare i italienska har språket som sitt modersmål. Medborgarskolan erbjuder varje termin många givande utbildningar som underlättar ledarens pedagogiska arbete och stimulerar till personlig utveckling.

Bra att veta

Ev. lov bestäms gemensamt i gruppen.

Under den termin som du är deltagare hos Medborgarskolan får du 6 % på www.bokus.com. Du får rabattkoden i din kallelse.

Pris

Deltagaravgift: 2 400 kr

Summa: 2 400 kr

Utforska ämnesområde