Location
Stockholm
Start date
17 Apr 2024
Time
13:00-16:00
Days
Mon, Wed
Occasions
8 st
Leader
Katerina Andersson
Arr nr
55661
Price
0 kr

En plats kvar

About event

Välkommen att anmäla dig till Svenska på avancerad nivå. För dig som läser / har läst sfi-C eller -D. Studiecirkeln börjar den 17 april.

Observera att du behöver anmäla via e-post om du har svenskt personnummer eller samordningsnummer. 

I språkundervisningen ges du möjlighet att träna på läsning, förståelse och diskussion kring en mångfald av texttyper. Du kommer även att utforska och öva på ordbildning, uttryck och grammatik för att förbättra din språkförståelse och kommunikationsförmåga. Genom att aktivt delta i dessa övningar kommer du gradvis att utveckla en starkare språkfärdighet som du kan tillämpa i olika situationer och sammanhang

Studiecirkeln är anpassat för dig som läser eller har läst sfi-C eller D

Plats: Medborgarskolan, Hagagatan 23 A, Odenplan

Anmälan: Om du har LMA-nummer kan du anmäla via hemsidan. 

Har du svensk personnummer eller samordningsnummer så ska du maila ditt personnummer/samordningsnummer, fullständigt namn, adress, telefonnummer och mailadress till samarbeten@medborgarskolanstockholm.se 

 

Kostnad:
Gratis

Schema:


  • Onsdag den 17 april klockan 13:00 - 16:00
  • Måndag den 22 april klockan 13:00 - 16:00
  • Onsdag den 24 april klockan 13:00 - 16:00
  • Måndag den 29 april klockan 13:00 - 16:00
  • Måndag den 20 maj klockan 13:00 - 16:00
  • Onsdag den 22 maj klockan 13:00 - 16:00
  • Måndag den 27 maj klockan 13:00 - 16:00
  • Onsdag den 29 maj klockan 13:00 - 16:00

Intyg

För att få ett intyg från studiecirkeln krävs det att du deltar i minst fem tillfällen, varav ett måste vara bland de tre första.

Studiecirkeln görs med stöd från Stockholms stad.

Event place

Medborgarskolan

Hagagatan 23 A, Stockholm

Show on map

Utforska ämnesområde