Mervetarna är vårt egna projekt för att öka allmänbildningen. Mervetarna bedrivs oftast i form av en studiecirkel där deltagarna själva bestämmer vilka ämnen som ska tas upp.

Till Mervetarna finns ett studiematerial inom de tre blocken Humaniora, Naturkunskap och Den Svenska Historien bestående av trehundra specialskrivna, lättlästa häften.

Varje Mervetarhäfte innehåller förutom en faktadel också diskussionsfrågor samt hänvisning till litteratur för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Mervetarna ger en bred kännedom om det allmängiltiga till skillnad från specialiserad fackkunskap. Man har kanske inte alltid någon praktisk nytta av den nya insikten, men man har vuxit som människa. Allmänbildning ger ökad självkänsla och kraft att ifrågasätta.

Vårt utbud inom Mervetarna

Din sökning"" visar 1 resultat i

Sortera på:

Ämnen inom ekonomi och samhälle

Utforska ämnesområde