Gå en kurs i italienska B1! På en kurs i italienska på nivån B1 blir du säkrare på det italienska språket.

En kurs i italienska B1 passar dig som har förkunskaper motsvarande ca A2-nivå på Europarådets nivåskala för språk. Du kan förstå fraser och mycket vanliga ord på italienska, som gäller personliga förhållanden, till exempel information om dig själv och din familj, närmiljö och vardagliga sysselsättningar samt ditt jobb. Du kan uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden på italienska. Välkommen på en kurs i italienska B1!

Italienska är ett romanskt språk som talas av ca 70 miljoner människor, de flesta i Italien. De romanska språken, förutom italienska även spanska, italienska, portugisiska och rumänska, har sitt ursprung i latinet. Italienskan är det som liknar latinet mest.

Vidga din värld med det italienska språket! Välkommen på en kurs i italienska B1!

Vårt utbud inom Italienska B1

Din sökning"" visar 14 resultat i

Sortera på:

Ämnen inom italienska

Utforska ämnesområde