Lär dig teckenspråk på en teckenspråkskurs. Kurser i teckenspråk finns för både nybörjare och för de som önskar fortsättningskurser för att fördjupa sig i teckenspråk..

Nybörjarkursen i teckenspråk vänder sig till dig som inte har använt teckenspråk tidigare men som vill lära sig att kunna göra sig förstådd på teckenspråk och förstå vad andra säger. Fortsättningskursen i teckenspråk erbjuder en fördjupning i språket där vi tränar olika praktiska sammanhang i vardagen och bygger vidare på ordförrådet och grammatiken.

Teckenspråk erkändes år 1981 som det officiella språket för döva i Sverige och har samma status som ett minoritetspråk. Det är ungefär 10000 personer som räknas ha teckenspråket som modersmål i Sverige och till detta så kan vi även addera de som har blivit döva eller hörselskadade i vuxen ålder. Det är också väldigt vanligt att familj och anhöriga till personer som är hörselskadade eller döva också talar teckenspråk.

Det är vanligt att man tror att teckenspråk är ett språk där du endast använder händerna men även ansiktsuttryck och kroppsspråk är viktiga delar. Det är ett språk som har lika avancerade grammatiska regler som ett ”vanligt” språk.

Teckenpråk skiljer sig också från land till land och bygger inte på det talande språket utan skiljer sig mellan två länder där det talade språket är engelska. Detta beror på att teckenspråket bygger på bilder och kulturella företeelser och är därför mer likt i två länder som har liknande kultur än i länder där samma språk talas.

Vårt utbud inom Teckenspråk

Din sökning"" visar 20 resultat i

Sortera på:

RelevansA-ÖStartdatumPris
Läs vidare om "Teckenspråk fortsättning"
Kurs
Distans med kursledarstöd

Teckenspråk fortsättning

Ort: DistansStartdatum: 7 Sep 2023Tid: 19:00-20:30Antal tillfällen: 10 st tillfällenDagar: TorsdagarPris: 1 745 kr
Läs vidare om "Teckenspråk nybörjare"
Kurs
Distans självstudier

Teckenspråk nybörjare

Ort: DistansStartdatum: 5 Sep 2023Tid: 19:00-20:30Antal tillfällen: 10 st tillfällenDagar: TisdagarPris: 1 595 kr
Läs vidare om "Svenskt teckenspråk termin 9"
Kurs

Svenskt teckenspråk termin 9

Ort: StockholmStartdatum: 5 Okt 2023Tid: 17:30-19:00Antal tillfällen: 8 st tillfällenDagar: TorsdagarPris: 1 990 kr
Läs vidare om "Svenskt teckenspråk termin 2"
Kurs

Svenskt teckenspråk termin 2

Ort: StockholmStartdatum: 4 Sep 2023Tid: 17:30-19:00Antal tillfällen: 8 st tillfällenDagar: MåndagarPris: 1 990 kr
Läs vidare om "Teckenspråk prova-på-träff, distans."
Distanskurs
Hållbarhet
Distans i realtid
Prova på

Teckenspråk prova-på-träff, distans.

Ort: DistansStartdatum: 15 Jun 2023Tid: 18:00-19:30Antal tillfällen: 1 st tillfällenDagar: TorsdagPris: 75 kr

Ämnen inom språk

Utforska ämnesområde