Blå Musslan ligger i Stora Höga utanför Stenungsund och är en förskola med allmän inriktning. Fokus ligger på att barnen ska känna sig trygga, harmoniska och glada och barnens språk och begrepp byggs upp på ett lustfyllt sätt.

Förskolan Blå Musslan

Blå Musslan ligger i Stora Höga utanför Stenungsund och är en förskola med allmän inriktning. Fokus ligger på att barnen ska känna sig trygga, harmoniska och glada och barnens språk och begrepp byggs upp på ett lustfyllt sätt.

Blå Musslan ligger i Stora Höga utanför Stenungsund och är en förskola med allmän inriktning. Fokus ligger på att barnen ska känna sig trygga, harmoniska och glada och barnens språk och begrepp byggs upp på ett lustfyllt sätt.

Blå Musslan är en familjär förskola i hemmiljö och består av tre villafastigheter med en stor gemensam trädgård. Blå Musslan har tre barngrupper: Korallen, Snäckan och Sjöstjärnan.

Vår verksamhet bygger på temaarbete och projekt utifrån varje barns intresse och behov. Vi har en egen kokerska som tillagar vår mat från grunden, efter Livsmedelsverkets rekommendationer om bra mat i förskolan.

Välkommen till oss!

Så här jobbar vi