Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Pedagogisk profil

Våra mål

 • Att barnen ska känna sig trygga, harmoniska och glada här hos oss.
 • Att vi ska erbjuda barnen en lugn och stabil inne- och utemiljö.
 • Att dagarna här upplevs som lärorika och roliga för barnen.
 • Att barnen ska behålla sin nyfikenhet och öppenhet om sig själva och mot sin omvärld.
 • Att barnens intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.
 • Att alla barn ska delta efter sina egna förutsättningar och få möjlighet att utvecklas efter dessa.
 • Att ge barnen möjlighet att utvecklas både som individer och i grupp.
 • Vi vill och strävar efter att alla barn, föräldrar och personal ska känna sig nöjda och tillfreds med verksamheten.

Vår verksamhet

 • Samling
 • Sång, rörelse och rytmik
 • Luffen
 • Temaarbete efter barnens intresse och läroplanens strävansmål
 • Grön Flagg
 • Fri lek