Förskolan Grenen ligger mitt i Trädgårdsgärdet i Angered, ett rofyllt läge med skog och ängar som närmaste grannar. Vår målsättning är att stimulera barnens språkutveckling i svenska och lägga grunden för barnens kommunikativa förmåga genom samspel på ett lekfullt sätt.

Förskolan Grenen

Förskolan Grenen ligger mitt i Trädgårdsgärdet i Angered, ett rofyllt läge med skog och ängar som närmaste grannar. Vår målsättning är att stimulera barnens språkutveckling i svenska och lägga grunden för barnens kommunikativa förmåga genom samspel på ett lekfullt sätt.

Förskolan Grenen ligger mitt i Trädgårdsgärdet i Angered, ett rofyllt läge med skog och ängar som närmaste grannar. Vår målsättning är att stimulera barnens språkutveckling i svenska och lägga grunden för barnens kommunikativa förmåga genom samspel på ett lekfullt sätt.

Förskolan har stora, ljusa och fantasifullt inredda lokaler med en mängd alternativ till aktiviteter.

Naturen är en viktig källa till lek, upptäckter och kunskap. Här lär sig barnen respekt för och samspel med djur och natur. Genom att vistas i skogen stimuleras barnens fantasi och de tränar motorik och ansvarskänsla. Vi är miljöcertifierade genom Grön Flagg och arbetar aktivt med hållbar utveckling.

Välkommen till oss!

Här ansöker du

Se filmen om Förskolan Grenen

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.

Gå till videon på Youtube.com

Grön Flagg-certifierad 2022-2023

Så här jobbar vi