Glada skolelever sträcker upp händer i luften

Gör det du tycker är roligt samtidigt som du läser grundskolans alla ämnen. Medborgarskolan är huvudman för Franska Skolan Göteborg med fransk profil, Kulturama Grundskola med estetisk profil och Ekeby skola i Sunne

Medborgarskolans grundskolor

Gör det du tycker är roligt samtidigt som du läser grundskolans alla ämnen. Medborgarskolan är huvudman för Franska Skolan Göteborg med fransk profil, Kulturama Grundskola med estetisk profil och Ekeby skola i Sunne

Gör det du tycker är roligt samtidigt som du läser grundskolans alla ämnen. Medborgarskolan är huvudman för Franska Skolan Göteborg med fransk profil, Kulturama Grundskola med estetisk profil och Ekeby skola i Sunne

Franska Skolan ligger i Göteborg och är en svensk friskola med fransk profil. Skolan är liten med nära kontakt mellan elever, föräldrar och personal.

Kulturama Grundskola i Stockholm erbjuder tre inriktningar: Dans, Sång & Teater, Musik & Sång, Bild & Form. Skolorna ligger i Hammarby Sjöstad och Sundbyberg.

På Ekeby skola i Sunne arbetar vi med traditionell undervisning samtidigt som vi är en skola i framkant när det kommer till nya digitala verktyg och estetiska uttrycksformer.

Intresserad av att veta mer, välkomna att kontakta oss!

Våra grundskolor

Läs vidare om "Ekeby skola"
Ekeby skola i Sunne

Ekeby skola

Ekeby Skola i Sunne är en skola med hög personaltäthet och god studiero där vi värnar om gemenskap, att bygga relationer med eleverna samt ge dem en trygg och hemliknande miljö att vistas i.

Läs vidare om "Kulturama Grundskolor"
Elever på Kulturama Grundskola

Kulturama Grundskolor

Tycker du om att uttrycka dig kreativt och vill utveckla dina konstnärliga sidor? Då kommer du att trivas på Kulturama Grundskolor.

Läs vidare om "Franska Skolan Göteborg"

Franska Skolan Göteborg

Vill du ge ditt barn det franska språket från tidig ålder? På Franska Skolan omges barnen och eleverna dagligen av det franska språket och lär sig om frankofona kulturer.