Ekeby skola

Ekeby Skola i Sunne är en skola med hög personaltäthet och god studiero där vi värnar om gemenskap, att bygga relationer med eleverna samt ge dem en trygg och hemliknande miljö att vistas i.

Eleverna känner alla medarbetare och relationer byggs även över klasserna. På den här skolan har vi bland annat fadderverksamhet och ledarledda rastaktiviteter för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för goda relationer mellan både elever och lärare.

Här på Ekeby skola arbetar vi med traditionell undervisning samtidigt som vi är en skola i framkant när det kommer till nya digitala verktyg och estetiska uttrycksformer. Något som enligt vetenskapen visat sig vara en lyckad kombination som grund för elevers lärande.

Intresserad av att veta mer, välkomna att kontakta oss!

Länk till Ekeby skola