Kulturprogram ska bidra till delaktighet, upplevelse och eftertanke. Ett kulturprogram är en verksamhet som framförs inför eller tillsammans med en publik. En föreläsning eller teater är två exempel på vad som skulle kunna vara ett kulturprogram.

Vill du arrangera ett kulturprogram?

Kulturprogram ska bidra till delaktighet, upplevelse och eftertanke. Ett kulturprogram är en verksamhet som framförs inför eller tillsammans med en publik. En föreläsning eller teater är två exempel på vad som skulle kunna vara ett kulturprogram.

Samarbeten

Många föreningar genomför kulturprogram tillsammans med Medborgarskolan.

Kulturprogram ska bidra till delaktighet, upplevelse och eftertanke. Ett kulturprogram är en verksamhet som framförs inför eller tillsammans med en publik. En föreläsning eller teater är två exempel på vad som skulle kunna vara ett kulturprogram.

Vad krävs för ett kulturprogram?

Ett kulturprogram ska vara minst 30 minuter och framföras inför eller tillsammans med minst 5 deltagare utöver ledaren. Kulturprogram får som regel inte genomföras i privata hem och ska rikta sig till personer som är 13 år eller äldre.

Vad kan räknas som kulturprogram?

  • föreläsning
  • teater
  • sång
  • musik
  • dans
  • dramatisk framställning
  • filmvisning
  • utställning

Samarbeten

Många föreningar genomför kulturprogram tillsammans med Medborgarskolan.

Intresserad av att starta ett kulturprogram? Skicka din intresseanmälan här!

Intresseanmälan för kulturprogram

1. Om kulturprogrammet

2. Dina uppgifter

Frågor? Kontakta oss