Amplified Equally: temadagar om inkludering och psykisk hälsa

Under hösten 2021 bjöd Medborgarskolan på gratisföreläsningar, seminarier, konserter och workshop på distans och även på plats med teman som musik, jämställdhet, HBTQIA och psykisk hälsa.

Tess Dornonville De La Cour, verksamhetsutvecklare inom musikverksamheten Amplified på Medborgarskolan berättar om samarbetspartners och varför temaveckan Amplified Equally 2021 är viktig för folkbildningen.

Vad kommer dagarna handla om?

– Amplified Equally belyser ämnen som vi på Medborgarskolan tycker är viktiga, särskilt HBTQ som är en exkluderad målgrupp. Vi vill synliggöra målgruppen. Syftet med veckan är inkludering.

Jämställdhet är också någonting som Medborgarskolan jobbar för hela tiden i allt som vi arrangerar. Det här är ingen särskild satsning som vi ska göra under en period utan det ska hela tiden finnas naturligt i hur vi tänker i allting man gör hela tiden. Det är vår önskan att alla ska tänka så.

Medborgarskolan är ett studieförbund. En del av våra skattepengar går till studieförbundens folkbildning. Folkbildning är fritt, frivilligt och våra arrangemang är helt gratis eller kostar en symbolisk summa, och därmed tillgängliga för alla. Musik är ju folkbildning och vi kan stötta med bland annat replokaler, material, spelställen, workshops och föreläsningar.

Vilka samarbetar ni med?

– Vi samarbetar med flera organisationer och verksamheter:
Transammans som är en förening för transpersoner och närstående till transpersoner.
Popkollo är en fantastisk samarbetspartner som verkligen växt enormt under åren, och som anordnar sommarkollo endast för kvinnor, ickebinära- och transpersoner.
Suicide Zero som belyser självmord; ett tungt ämne men viktigt att man ska våga prata om det. Statistiken visar att transpersoner är den största självmordsgruppen i Sverige.

Vi har även med välkända aktivister som artisten Mandy Rich och låtskrivaren Sabina Wärme som tidigare har samarbetat med oss på Medborgarskolan.

Vad har du för förväntningar och vad är målet med temadagarna?

– Förväntningarna är att medvetandegöra, synliggöra för vår publik och gärna främst cismän, eftersom de behöver mer kunskap kring just den här målgruppen. Vanligtvis när vi ordnar arrangemang om HBTQ brukar det främst vara kvinnor och ickebinära som anmäler sig, så därför tycker jag att det vore trevligt om fler cismän anmäler sig till våra arrangemang. Men självklart, är ju alla välkomna!

Relaterade artiklar

Konst och hantverk

Återhämtning via målning

- Samhället i dag är ganska hårt och tufft. Det vi erbjuder är återhämtning via målning. Vi har märkt att folk som kommer hit ofta släpper alla krav och tar sin...

5 september 2023
Läs vidare om "Återhämtning via målning"