"Att skapa sammanhang är viktigt i livet”

Diza Sköld håller i en feedbackgrupp för kvinnor och transpersoner som producerar musik.

I ett hus på Norra Grängesbergsgatan i Malmö har fyra tjejer samlats. Efter att ha diskuterat om Olivias nya tröja är grå eller grön, kör de en må-runda för att kolla hur läget är. Först därefter börjar de spela upp sin musik för varandra. Tjejerna är deltagare i en studiecirkel för tjejer och transpersoner som producerar egen musik. Diza Sköld är ledare och deltar också i sessionen.
— Vi brukar alla visa något. Många kan tycka att det är läskigt att spela sin musik för främlingar i början, säger Diza.

Just därför gick de varsamt fram innan tjejerna lärde känna varandra.
— I början så får de bara beskriva musiken för varandra, innan folk är bekväma. Sen blir det snabbt naturligt.

Just den här studiecirkeln har bara 4 deltagare, men det tycker Diza är bra.
— Det brukar funka bättre med en liten grupp. De blir mer bekväma och alla får mer tid att prata om sin musik.

Anledningen till att studiecirkeln vänder sig till kvinnor och transpersoner är för att hjälpa deltagarna ta plats i en mansdominerad bransch.
— De flesta har hållit på med musik i annat format, de har skrivit låtar och sjungit, säger Diza. De kan ha upplevt att de inte har blivit lyssnade på för att det varit en sån ”snubbig” atmosfär. Ickemän kan känna sig oinsatta i såna sammanhang, att de inte får ställa frågor och vara rädda för att bli dömda eller för att folk ska ha fördomar om dem.

Tjejerna är unga vuxna som både arbetar och studerar vid sidan av producerandet. Diza tycker att det är viktigt att inte glömma bort sina fritidsintressen.
— Ju äldre folk blir, desto svårare är det att upprätthålla rutinen och prioritera sina fritidsaktiviteter. Många äldre säger att de önskar att de fortsatt dansa till exempel.

Tjejerna producerar och sjunger själva och de instrument som de inte kan spela själva ber de någon om hjälp med. Diza själv jobbar på ett soloalbum där hon sjunger låtar på svenska och spelar cello. Utöver att även hålla en kurs i produktionsprogrammet Logic jobbar hon på LSS-boende och secondhandaffär.
— Jag har lärt mig mycket själv, men jag har även gått kurser på Linnéuniversitetet och Glokala folkhögskolan. Det har varit mycket learning by doing. Jag fick hitta min egen väg fram.

Diza trivs bra med att jobba inom ett studieförbund och att få folk att känna sig inkluderade.
— Jag tycker om folkbildning. Att skapa sammanhang är viktigt i livet och att få slippa yttre krav.