Ekonomi och samhälle

Gipsy Queen värnar om det romska kulturarvet

Genom släktforskningen ville de få svar och inblick i sitt romska arv. Men deras historia fanns ingenstans att läsa. Claudia Nordin är en av initiativtagarna till föreningen Gipsy Queen som tillsammans med Medborgarskolan driver ett projekt i syfte att dokumentera och bevara det romska kulturarvet och föra det vidare till kommande generationer.

Claudias familj härstammar från släktet Kelderash och kom från Polen till Sverige som kvotflyktingar 1972. Hennes familj har därefter bott i Västerås. Claudia har hela tiden haft en nyfikenhet kring sin släkt och sitt ursprung.

Idén växte fram

Intresset för sitt kulturarv ledde Claudia till att forska vidare om sin släkts historia. Men det visade sig att Claudia och hennes släktingar inte kunde släktforska om den romska kulturen på det traditionella sättet via kyrkböcker. Med den utmaningen för händerna väcktes idén om att starta föreningen Gipsy Queen.

- Vi finns inte dokumenterade någonstans. Vi hade massor av fotografier som vi ville arkivera, så att de inte skulle gå förlorade. Genom föreningen så kunde vi möjliggöra detta stegvis, berättar Claudia.

Medlemmarna i den ideella föreningen, Gipsy Queens är både romer och icke romer. Målet är att släktforska, dokumentera och bevara kulturarvet i form av fotografier och texter till omvärlden.

Stark berättartradition

Den romska kulturen har alltid omgetts av en stark berättartradition. Genom sagor och berättelser har släkthistoria och traditioner förts vidare från en generation till en annan.

- Vår farmor berättade för oss om andra världskriget, som de upplevde när de var i Polen. Hon berättade vilka som klarade sig och vilka som dog men även vilka som var villiga att gömma dem och på så sätt rädda livet på många romer. Det var väldigt många romer som dog i koncentrationslägren, däribland min farfar, berättar Claudia.

Via storytelling har det romska språket, Romani, kunnat bevaras i många år, även fast det endast är ett talspråk. Men för varje generation försvinner språket och kulturen mer och mer. De få böcker som är utgivna är ofta skrivna på den dialekt författaren talar. Romanis dialektala skillnader kan skilja sig stort från land till land.

Bevara historien till framtiden

Med projektet "I sagornas värld" kommer Gypsy Queens tillsammans med Medborgarskolan att samla in, skriva ner och ibland även översätta sagor som finns inom den romska kulturen.

- I samband med projektet så har vi även ett samarbete med Vivalla bibliotek i Örebro. Där kommer vi att läsa upp sagorna och sedan ska barnen få pyssla och skapa utifrån de sagor de har hört. I slutet av projektet så kommer vi ha en utställning med sagorna och barnens skapade verk.

Målet med projektet är att dokumentera, arkivera och bevara arvet till kommande generationer. Så att den romska kulturen, dess rötter och historia inte glöms bort.

Lustfyllt lärande