Så kan du engagera dig för jämställdhet genom folkbildning

Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning, utan också om att uppmärksamma och utmana attityder och normer i vårt samhälle. Under internationella kvinnodagen vill vi därför ge tips på hur alla kan engagera sig för ökad jämställdhet genom folkbildning.

Det finns fortfarande inget land i världen som har uppnått jämställdhet mellan könen, vare sig ekonomiskt, politiskt eller socialt, enligt FN. Pandemin och olika kriser i omvärlden har också inneburit stora konsekvenser för flickors och kvinnors möjlighet att ta del av mänskliga rättigheter.

Folkbildningen är ett viktigt verktyg i demokratiska samhällen. Genom nya kunskaper och insikter kan vi motverka negativa mönster och bidra till jämställdhet. Här har vi samlat tre praktiska tips på hur du kan komma i gång och få stöttning med olika insatser genom folkbildningen.

1. Stötta kvinnors utbildning

Kunskap är makt. Därför är det viktigt att bidra till att flickor och kvinnor får utbildning genom hela livet. Medborgarskolan genomför särskilda satsningar för utrikes födda kvinnor och andra grupper som står långt från arbete och studier, men skapar också sammanhang och mötesplatser med olika typer av kurser.

Om du vill vara med och skapa egna plattformar där kvinnor kan utbilda sig, kan du starta en studiecirkel. Temat bestämmer du själv – all kunskap är värdefull. Du kan också bli kursledare och hålla egna kurser hos Medborgarskolan i jämställdhet, eller något ämne du brinner för. Alla Medborgarskolans kursledare får en utbildning i ledarskap.

2. Gör din röst hörd för lika rättigheter

Öka medvetenheten om problem som till exempel sexism och löneklyftor genom samtal. Självklart kan du göra det aktivt i vardagen, men om du känner att du vill göra något mer kan du till exempel starta en podcast, ordna en föreläsning eller ett kulturarrangemang som belyser specifika frågor. Lyft kvinnors roll i samhället och i historien genom till exempel stadsvandringar, en utställning eller en temaworkshop. Du kan få hjälp med allt från lokaler till upplägg av genom Medborgarskolan.

3. Anordna en karriärdag

Anordna en inspirerande karriärdag för att utmana stereotyper om kvinnliga yrken. Bjud in kvinnor till en öppen föreläsning och låt dem berätta om sig själva och sina karriärer. Varför inte hålla ett panelsamtal med möjlighet att ställa frågor? Prata också gärna lön och löneutveckling. Det är viktigt att fortsätta ifrågasätta lönegapet – att kvinnor tjänar mindre för samma arbete – kontinuerligt och i många sammanhang. Kontakta ditt lokala Medborgarskolan-kontor för att få hjälp att komma igång.

Fler råd i Agenda 2030

Alla råden i artikeln är baserade på Agenda 2030, en samling globala mål för hållbar utveckling. Ett av delmålen handlar om att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. Medborgarskolan bidrar till att uppnå och sprida de globala målen genom att arbeta aktivt med dem i vår verksamhet.

Relaterade artiklar

Kropp och hälsa

Lär dig HLR - om det ofattbara skulle hända

All kunskap är värdefull – och viss kunskap kan bokstavligen rädda liv. Inför alla hjärtans dag vill vi slå ett extra slag för utbildningar inom hjärt- och lung...

1 januari 2023
Läs vidare om "Lär dig HLR - om det ofattbara skulle hända"
Ekonomi och samhälle

Året med Medborgarskolan

Året som gått har varit händelserikt på många sätt. Här är ett axplock av det som hänt hos oss på Medborgarskolan, där folkbildningen har fortsatt bidra till ny...

31 december 2022
Läs vidare om "Året med Medborgarskolan"
Konst och hantverk

Stickning är avkoppling

Årets julklapp 2022 blev det hemstickade plagget men trenden att sticka tog ordentlig fart redan vid pandemins början enligt Camilla. Behovet av att skapa med h...

20 december 2022
Läs vidare om "Stickning är avkoppling"