Temavecka med fokus på psykisk hälsa: Intervju med föreningen Tilia

Under vecka 46 genomför Medborgarskolan en temavecka med fokus på psykisk hälsa tillsammans med några av våra samarbetspartners. Föreningen Tilia är en av dessa och kommer den 12/11 att hålla i en webbföreläsning som bland annat syftar till att öka kunskapen om psykisk (o)hälsa och ge verktyg för psykisk hälsa. Föreläsare är Carro Meijer som är Tilias samordnare för stöd online.

Vilka är ni och vad arbetar ni för?

Tilia är en ideell organisation som arbetar för ungas psykiska hälsa. Vi lyssnar på unga och finns stödjande på det sätt de själva önskar. Vi är ingen behandlande verksamhet, men fungerar som trygghet, stöd och/eller är ett komplement till vård. Tilia riktar sig till alla unga, oavsett könsidentitet och oavsett var i Sverige en bor.

Hur har ni arbetat med psykisk hälsa under covid-19? 

Då mycket av vårt stöd redan finns online, har vi knappt behövt ställa in eller ställa om, snarare växla upp. Tack vare extra medel från Folkhälsomyndigheten har vi  dubblat antalet volontärer i vår stödchatt (som är öppen 21.00-22.30 varje kväll, året om), vilket har lett till att vi är nästa att kunna ta emot alla som står i kö och vill prata med oss. 

Vi har även styrt om vår IRL-verksamhet, till exempel läger till det digitala och har av den anledningen kunnat fortsätta erbjuda det stöd vi har. Likt många andra erbjuder vi våra föreläsningar digitalt, vilket har fungerat väldigt bra, trots omständigheterna. Här arbetar vi för psykisk hälsa genom att ge unga vetskapen om att de alltid har rätt till någon som lyssnar, vi ger verktyg samt skapar dialog. I år har vi dessutom ingått ett samarbete med Dove, där vi erbjuder en kostnadsfri föreläsning som lärare och skolpersonal själva kan ladda ned och hålla med sina elever, med syfte att öka ungas kroppsliga självkänsla. 

Hur ser er samverkan ut med Medborgarskolan?

Genom åren har det skiftat, vi har fått stöd och hjälp med allt ifrån lokaler till material. Just nu samverkar vi med Medborgarskolan genom våra självkänsla-grupper “BeYou”.

Hur ser ni på folkbildningens betydelsen för den psykiska hälsan?

Vår vision är att alla unga ska veta vad psykisk (o)hälsa är och hur en får stöd, så folkbildning och att fler får tillgång till kunskap är för oss avgörande. Pedagogiken är även den något vi tror kan bidra till psykisk hälsa, studiecirklar till exempel - är en väldigt fin ram att arbeta utifrån - tillsammans. Att dela känslor en bär på inombords kan vara en stor nyckel till minskad ensamhet och ökad hälsa samt bidra starkt till den personliga utvecklingen. 

Vad kan vi alla göra för att förbättra vår psykiska hälsa?

Vi tror att varje enskild individ behöver hitta sina egna svar, så ett allmänt råd kring vad vi alla kan göra är svårt att ge och blir nog inte så verksamt. Men att hitta sina egna svar, behöver inte betyda att en behöver göra det själv. I mötet med andra, i till exempel en stödchatt, en stödgrupp, eller ett läger finns många svar. När det är som tyngst, vilket ju livet är för oss alla ibland, vill vi vara bidragande till att unga människor inte ska känna sig ensamma i sin känsla. Här vill vi också bidra till att visa på att vi finns här och att många bär på liknande historier, även om varje människas upplevelse är unik, genom vår hemsida, vår blogg och vår podcast, Tiliapodden. 

Relaterade artiklar

Konst och hantverk

Återhämtning via målning

- Samhället i dag är ganska hårt och tufft. Det vi erbjuder är återhämtning via målning. Vi har märkt att folk som kommer hit ofta släpper alla krav och tar sin...

5 september 2023
Läs vidare om "Återhämtning via målning"