Några elever samtalar med varandra på en lektion
Distanskurs

Tolkutbildning - Motiverande samtal kompetenshöjande kurs psykiatri

Ort
Distans
Startdatum
28 Sep 2024
Tid
10:00-16:00
Dagar
Lördagar
Antal tillfällen
4 st
Ledare
Stojan Beljkas
Nummer
66812
Pris
600 kr

Om arrangemanget

Fördjupade kunskaper inom psykiatrin och motiverande samtal. Öka tolkarnas kompetens att tolka inom området genom nya termer. Kursen ges på heldistans.

Sjukvård/psykiatri; Motiverande samtal

40 tim (20 tim realia och 20 tim språkhandledning)

INNEHÅLL

  • Historik och teori
  • Definition av motiverande samtal
  • I vilka fall användes metodiken MI
  • MI samtal i behandling av alkohol- och drogberoende/missbrukande vuxna och ungdomar
  • Samtalsmetodiken och förändringsprocess
  • Förhållningssätt, kommunikation och strategier
  • Samtal och förändring
  • Kommunikationsfärdigheter
  • Att tolka i motiverande samtal och förändringsprocessen, tolketik och teknik

 Mål/förväntade lärresultat

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom psykiatrin och motiverande samtal. Öka tolkarnas kompetens att tolka inom området gm bl a nya termer.

Omfattning: 20 tim realia/teori resp 20 tim språkhandledning
Schema klart i slutet av augusti 2024 men kursen förläggs till kvällstid alt helger.

Förkunskapskrav: Grundutbildad tolk MYH, AF-tolk eller tolk med gammal utbildning (TÖI Stockholms universitet introduktionskurs + vardagsjuridik/asyltolkning)

Schema - skickas ut i samband med kallelse/faktura

Samtliga träffar sker på distans via MS Teams.
Ingår i Medborgarskolans tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan www.blitolk.nu

Läs mer www.medborgarskolan.se/tolk alt maila tanya.tsunoda@medborgarskolan.se eller tanya.tsunoda@medborgarskolan.se

för mer info.

Pris

Deltagaravgift: 600 kr

Summa: 600 kr

Relaterade artiklar

Utforska ämnesområde