Några elever samtalar med varandra på en lektion
Distanskurs

Tolkutbildning - Preparandkurs inför auktorisation med specialistkompetens rättstolk

Ort
Distans
Startdatum
12 Maj 2024
Tid
09:00-16:00
Dagar
Lör, Sön
Antal tillfällen
8 st
Ledare
Stojan Beljkas
Nummer
66829
Pris
600 kr

Om arrangemanget

Kursen förbereda auktoriserade tolkar för Kammarkollegiets prov som ger specialistkompetens rättstolk.

Mål
Tolken ska efter genomgången kurs avsevärt ha förbättrat sina kunskaper och färdigheter på de 
områden som ingår i provet för speciell kompetens, för att kunna uppnå den nivå som krävs för att 
genomgå provet med godkänt resultat.


Förkunskapskrav och villkor
Den som vill delta i Preparandkurs Rättstolkning ska vara auktoriserad tolk. Tolken ska också ha för 
avsikt att gå upp i Kammarkollegiets prov för speciell kompetens som rättstolk vid nästkommande 
tillfälle. Företräde ges till sökande med erfarenhet från studier inom rättsområdet.


Kursupplägg
På kursen repeterar och uppdaterar deltagarna i första hand den realia och terminologi som ingår i
grundutbildningens delkurser, Juridik för tolkar och Migrationstolkning samt Fördjupning i juridik. 
Kursen innehåller även Tolketik- och Tolkningsteknik och råd i hur man utvecklar sin färdighet i 
muntlig framställning i samband med realiaförhör.

Stor vikt läggs på tolkövningar under språkhandledning (minst 20 av 100 studietimmar), där den relevanta realian och terminologin bör användas och där utveckling av tolkningsteknik i sammanhanget ges ett betydande utrymme. 
Språkhandledningen inkluderar övningar i Prima vista-tolkning.

Språkhandledning erbjuds alla deltagare.

Timfördelning:
Realia 50 tim (inkluderar etik samt förberedelser inför muntligt förhör i juridisk realia).
Språkhandledning 50 tim (25 terminologi, 20 övningar och 5 Prima vista-tolkning). 

Kursintyg
Deltagaren får efter genomgången kurs ett kursbevis

 

Pris

Deltagaravgift: 600 kr

Summa: 600 kr

Relaterade artiklar

Utforska ämnesområde