Några elever samtalar med varandra på en lektion
Distanskurs

Tolkutbildning - Tolka i utredningar våld i nära relation

Ort
Distans
Startdatum
17 Aug 2024
Tid
09:00-16:00
Dagar
Lördagar
Antal tillfällen
6 st
Ledare
Stojan Beljkas
Nummer
66828
Pris
600 kr

Om arrangemanget

Fördjupningskurs för dig som är aktiv tolk och som tolkar inom utredningar gällande våld i nära relation. Kan vara på socialen, sjukvården, polis eller domstol. Heldistans

Fördjupningskurs för aktiva tolkar inom socialtjänst, sjukvård, polis respektive domstol

50 tim (25 tim realia och 25 tim språkhandledning)

INNEHÅLL

  • tolka i olika situationer av utredningar – socialtjänsten, polisen, rättegång
  • tolka för barn i olika åldrar och olika situationer
  • tolka inom sjukvården/psykiatrin
  • tolka inom kriminalvården
  • tolka i rättegångar
  • tolka svåra besked
  • tolka när tolkningen ”spårar ur”

Mål/förväntade lärresultat
Att belysa olika situationer som kan uppfattas som svåra att tolka i samt ge deltagarna verktyg för att kunna hantera sådana situationer. Syftet är också att ge deltagarna möjlighet att dela med sig av svåra tolksituationer och hur man kan lösa dessa svåra situationer när de uppstår.

Omfattning: 25 tim realia/teori resp 25 tim språkhandledning
Schema klart under juli månad 2024. Kursen förläggs till kvällstid alt helger.

Förkunskapskrav: Grundutbildad tolk MYH, AF-tolk eller tolk med gammal utbildning (TÖI Stockholms universitet introduktionskurs + vardagsjuridik/asyltolkning)

Schema - skickas ut i samband med kallelse/faktura

Avgift tas ut för studiematerial.

Samtliga träffar sker på distans via MS Teams.
Ingår i Medborgarskolans tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan www.blitolk.nu

Läs mer www.medborgarskolan.se/tolk alt maila tanya.tsunoda@medborgarskolan.se

för mer info.

Pris

Deltagaravgift: 600 kr

Summa: 600 kr

Relaterade artiklar

Utforska ämnesområde