Den kreativa pocessen

GÖTEBORG: 15 OKTOBER

Plats: Medborgarskolan, Göteborg
Tid: Lördag 15 oktober 2022, kl 10:00-16:00
Ledarutbildare: Anna Åhlvik

Utbildningen fokuserar på deltagaren som pedagogisk resurs. Vi arbetar praktiskt och provar olika metoder för kunskapsöverföring. När vi har roligt och är aktiva är lärandet något naturligt. När vi är trygga i en grupp och har tydliga förutsättningar är inlärningen konsekvensen av vårt engagemang.

Som ledare, hur skapar jag tydliga spelregler för en trygg och lekfull lärmiljö? Hur flyttar jag fokus från prestationskrav till kreativ process och utveckling? Hur använder jag folkbildningens uppdrag som verktyg i min undervisning? Hur engagerar jag deltagarnas förförståelse och livserfarenhet i den pedagogiska processen?

Innehåll
  • Gruppen som pedagogiskt verktyg, individen som erfarenhetsbank
  • Samtalsmodeller vid kunskapsöverföring
  • Folkbildningens uppdrag som ett verktyg i den pedagogiska processen
  • Hur tas gruppens inre dynamik och kunskapstörst tillvara?
  • Erfarenhetsutbyte

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Om ledarutbildaren

Anna Åhlvik. Anna har en Master of Fine Arts i Skulptur på Konstfack samt folkhögskolelärarexamen. Hon har en mångårig pedagogisk erfarenhet som lärare i skulptur, teckning och ämnesövergripande projektstudier. 2002-2007 var Anna rektor för Konstskolan i Stockholm, Folkuniversitetet.

Sedan 2011 arbetar Anna som linjeledare och lärare på Wiks Folkhögskola/Konstlinjen parallellt med egen konstnärlig verksamhet.

Anmälan

Du anmäler dig till din kontaktperson på Medborgarskolan. Välkommen med din anmälan så snart som möjligt då antal platser är begränsat, dock senast 14 dagar före utbildningstillfället. (Vill du anmäla dig senare än 14 dagar före kursstart, kolla ändå med din kontaktperson om det går att ordna.)