Lämna in motioner

Vad vill du att förbundsstyrelsen ska arbeta med under kommande stämmoperiod?

Motioner kan väckas av Regions och Medlemsorganisations styrelse.

Sista datum för motioner

  • Motion om stadgeändring ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast åtta veckor före stämman, det vill säga senast den 21 april 2024.
  • Övriga motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman, det vill säga senast den 5 maj 2024.

Skicka in en motion

  1. Sista dagen att skicka in en motion till förbundsstämman 2024 är den 5 maj 2024.
  2. Förbundsstyrelsen behandlar motionerna och kommer med sitt förslag kring hur motionen ska hanteras.
  3. Förbundsstämman tar beslut om motionerna.
  4. Motioner mejlas till Medborgarskolans förbundschef, Ann-Sofie Olding