Fågelcentralen

Fågelcentralen är en av Sveriges viktigaste rehabiliteringsverksamheter för vilda fåglar. Det är en unik och ideell räddningsverksamhet för alla slags fågelarter.

Varje år skadas ett stort antal vilda fåglar. De skadas bland annat i trafiken, av köld och is, av oljeutsläpp och av att de flyger in i master, linor och byggnader. Många gånger beror skadorna på människors vårdslöshet. Det är inte ovanligt att skadade fåglar som skrivs in hos Fågelcentralen hör till Sveriges hotade fågelarter. Hos Fågelcentralen får fågeln den vård den behöver. Efter behandling och tillfrisknande får fågeln flyga ut i naturen igen.

Fågelcentralen drivs idag av organisationen Animals HOPE. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har gett Fågelcentralen tillstånd att ta om hand samtliga fågelarter.

Kvalificerad vård

Verksamheten består av viltrehabilitering, tvätt av oljeskadade fåglar, kartläggning av vilda djurs sjukdomar och skador via statistikföring och samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Fågelcentralen anser att det är viktigt att även vilda djur har chans att få kvalificerad vård och driver verksamheten i nära kontakt med veterinärer, djurvårdare och ornitologer. Varje år tas över 1 000 skadade fåglar emot. På Fågelcentralen finns kompetens, utrustning och bra flygvoljärer/burar för att rädda skadade vilda fåglar.

Allmän rådgivning och kunskapsspridning

Fågelcentralen tar emot samtal från framför allt privatpersoner (men även företag, polis och myndigheter) och hjälper till med allmän rådgivning om djur och natur. I utbildningssyfte tas studiebesök emot från skolor och organisationer, främst för att öka kunskapen om vilda djur hos barn och ungdomar.

Beroende av gåvor och bidrag

Dessvärre är den ekonomiska situationen begränsad och det är tack vare gåvor, bidrag och månadsgivare som verksamheten kan gå runt. Så här kan du bidra:

VILL DU BLI VOLONTÄR PÅ FÅGELCENTRALEN/ANIMALS HOPE OCH BIDRA MED DIN TID?
Läs mer på www.fagelcentralen.se och anmäl ditt intresse till volontar@animalshope.com

MÅNADSGIVARE
från 50 kr/månad

DONATIONER
Swish 123 25 35 912
Bankgiro 740-8198

BESTÄLL KALENDER
www.fagelcentralen.se

STARTA INSAMLING VIA FACEBOOK
www.facebook.com/fundraisers