Din guide till annan folkbildningsverksamhet.

Annan folkbildningsverksamhet

Din guide till annan folkbildningsverksamhet.

Din guide till annan folkbildningsverksamhet.

Välkommen till en värld av flexibelt lärande med annan folkbildningsverksamhet! Perfekt för dem som söker en mer fri och flexibel lärandemiljö och där studiecirkelns uppbyggnad uppfattas som begränsande. Skillnaden mellan studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet är bland annat att träffarna i annan folkbildningsverksamhet kan vara längre och genomföras tätare än i studiecirklar. Deltagarna kan vara fler än i studiecirkeln och kan inkludera barn under 13 år.

När passar annan folkbildningsverksamhet ?

  • När gruppen är fler än 20 personer
  • När träffarna varar längre än 4 studietimmar per tillfälle
  • När gruppen träffas mer än 20 studietimmar i veckan
  • När verksamheten inkluderar barn under 13 år

Hur fungerar det?

  • Varje grupp leds av en godkänd ledare med en dokumenterad planering
  • Möten kan vara längre och ske oftare än traditionella studiecirklar, med en möjlighet till upp till 480 studietimmar årligen
  • Öppet för deltagare från 6 år och uppåt
  • Varje person i gruppen måste ha uppnått en ålder av minst 6 år inom det aktuella verksamhetsåret.
  • För att anses vara en deltagare krävs närvaro vid åtminstone ett möte.

Har du frågor eller funderingar om hur du kan anpassa folkbildningen för din grupp? Kontakta oss för personlig rådgivning och information om hur vi kan hjälpa er

Läs mer om studiecirklar, samarbeten och kulturprogram