En studiecirkel är en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. Nu kan du även starta studiecirkel på distans!

Studiecirklar

En studiecirkel är en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. Nu kan du även starta studiecirkel på distans!

En studiecirkel är en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. Nu kan du även starta studiecirkel på distans!

En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Den vanligaste typen av studiecirkel är ett band som spelar musik, men det kan också vara bokcirklar, hantverkscirklar och mycket mer.

Vad krävs för att starta en studiecirkel?

Det som krävs för att starta en studiecirkel är att:

 • ni är minst tre och max tjugo deltagare
 • har minst tre träffar på sammanlagt minst nio studietimmar
 • den som ska stå som cirkelledare går en ledarutbildning på 2 h. Utbildningen sker på distans och du får bland annat lära dig pedagogik och ledarrollen inom folkbildning

I studiecirkeln ska ni ha en plan för vad ni ska göra i cirkeln och vilket material ni vill använda er av. Studiecirklar kan ske fysiskt eller helt/delvis på distans.

Ni måste vara tre godkända deltagare varje gång, och alla måste ha varit på plats någon av de tre första träffarna. Utse någon av er i studiecirkeln till cirkelledare.

Utmärkande för studiecirkeln

En studiecirkel kännetecknas av att:

 • Det finns inga formella krav på förkunskaper
 • Deltagaren avgör själv om hen vill delta
 • Deltagarna kan påverka cirkelns innehåll och upplägg
 • Cirkeln leder till ett lärande
 • Diskussion och samtal är en viktig del
 • Det ska finnas tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna.
 • Verksamheten ska följa Medborgarskolans humanistiska värdegrund.
 • Verksamheten får inte ha ett kommersiellt syfte.

I en studiecirkel är motivationen hos deltagarna ofta hög eftersom deltagarna är där av egen fri vilja och delar ett gemensamt intresse i ämnet som studeras. Dessutom är antalet deltagare i en cirkel relativt litet, vilket ger stora möjligheter till kontakt och gemenskap.

En studiecirkel ska inte bedrivas som den traditionella skolundervisningen där läraren lär ut till eleverna enligt en på förhand fastställd läroplan. Det finns alltid en ledare även i en studiecirkel, men cirkelledarens roll är inte att vara lärare för de övriga deltagarna. Kunskap utvecklas tillsammans och i en studiecirkel är samtal och diskussion viktiga delar i lärprocessen.

Så startar du en studiecirkel

Berättelser från studiecirklar

Glad kvinna kastar snö.

Tänk positivt!

Har du hört den förut? Att styra tankarna åt ett mer positivt håll kan vara svårt men vi behöver göra det för att inte stanna i det negativa. Här får du några t...

5 februari 2021
Läs vidare om "Tänk positivt!"

Kunskap och gemenskap på distans

”Social på distans” är ett av många koncept som Medborgarskolan startade när rekommendationerna om att hålla avstånd kom och Coronakrisen var ett faktum. Det är...

2 juli 2020
Läs vidare om "Kunskap och gemenskap på distans"

Intresserad av att starta en studiecirkel? Skicka din intresseanmälan här!

Intresseanmälan för studiecirklar

1. Om studiecirkeln

2. Dina uppgifter

Frågor? Kontakta oss