Ort
Distans
Startdatum
10 Nov 2021
Dag
Onsdag
Antal tillfällen
1 st
Nummer
55743
Pris
0 kr

Om arrangemanget

Tycker du att alla människor är lika mycket värda? Vill du lära dig mer om mänskliga rättigheter och hur det ser ut i världen? Välkommen att delta i vår kostnadsfria, digitala kurs i mänskliga rättigheter.

Kursen är i samarbete med biståndsföreningen Svalorna Indien Bangladesh i Lund. Den ger dig kunskap om:

  • Vad mänskliga rättigheter är
  • Vad det finns för olika typer av rättigheter
  • Hur de efterlevs i olika delar av världen
  • Vad du kan göra för att engagera dig

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG
Kursen är uppdelad i två delar. Första delen är självstudier som du gör individuellt när det passar dig, den öppnar den 10/11 och ska vara klar innan del 2 den 17/11. Den andra delen är en träff på Zoom där alla kursdeltagare träffas digitalt för att diskutera mänskliga rättigheter.

Del 1 - Självstudier - Öppnar onsdag 10/11

  • Vilka rättigheter har varje människa?
  • Vad innebär det?
  • Vem har i uppdrag att försvara våra rättigheter?
  • Hur det ser det ut i världen idag?

Del 2 - Gruppdiskussion digitalt via Zoom - Onsdag 17/11

Del två är ett interaktivt moment där vi möts digitalt på Zoom för att diskutera mänskliga rättigheter och vad mänskliga rättigheter betyder för dig. Svalorna lyfter fram olika personer och grupper som de möter i sitt arbete och vi talar om hur rättigheter efterlevs i olika delar av världen. Avslutningsvis vill vi ge dig tips och praktiska verktyg för att du själv ska kunna engagera dig.

FÖR VEM
Alla är välkomna att delta i kursen, oavsett ålder eller förkunskaper.

HÖSTENS KURSTILLFÄLLE 

  • DEL 1: Självstudier - Öppnar onsdag 10/11 
  • DEL 2: Digital träff - Via Zoom, Onsdag 17/11, kl. 18.30-20.30  

EFTER AVSLUTAD KURS
Efter genomförd kurs får du ett certifikat.

ANMÄLAN
Anmäl dig senast den 8 november genom Medborgarskolans hemsida. 

ÖVRIGT
Denna kurs är kostnadsfri.
Inför kursstarten får du en kallelse via e-post med startdag, weblänkar, tidpunkt och ev. annan information.

För frågor kring anmälan, kontakta: anders.axelsson@medborgarskolan.se 

 

LEDARE
Våra ledare har relevanta ämneskunskaper och erfarenhet av att leda studiecirkel. Ledaren genomgår Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Genom ett utbildningsprogram ges våra ledare möjlighet till såväl personlig som pedagogisk utveckling, en viktig del av Medborgarskolans kvalitetsarbete.

 

DETTA ÄR FOLKBILDNING
Folkbildning skapar vi tillsammans i studiecirklar som drivs framåt genom kunskapsutbyte. Studiecirkeln är folkbildningsrörelsens klassiska kursform och kan handla om stort och smått, lokalt och globalt. Den kan genomföras vid träffar, på distans eller semidistans. Vi på studieförbundet Medborgarskolan ger dig möjlighet att lära, utvecklas och utbyta erfarenheter och tankar med andra människor. Varje individ har inflytande i gruppen. Inom folkbildningen kan den enskilde deltagaren påverka cirkelns upplägg och innehåll efter demokratiskt inspirerad modell.

 

Utforska ett ämnesområde